...

    คำลักษณะนาม หรือเรียกสั้นๆ ว่าลักษณะนาม คือ คำนามที่บ่งบอกถึงลักษณะของคำนามที่วางไว้ข้างหน้า เพื่อใช้แสดงให้เข้าใจถึงลักษณะ ประเภท หรือชนิดของสิ่งต่างๆ ให้ชัดเจนมากขึ้น และสำหรับสิ่งของต่างๆ ก็มักมีลักษณะนามที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น กรรไกรที่เป็นอุปกรณ์สำหรับการตัด ลักษณะนาม กรรไกร คือ เล่ม แต่สำหรับเลื่อยที่เป็นอุปกรณ์สำหรับการตัดหรือการเลื่อยให้ขาด เลื่อยลักษณะนามคือ ปื้น ,ลักษณะนามของปากกาที่เป็นอุปกรณ์มีไว้สำหรับการขีดเขียนตัวอักษรบนกระดาษมีคำลักษณะนามคือ ด้าม เป็นต้น
 1. ลักษณะนามบอกชนิด ยกตัวอย่างเช่น
  • พระพุทธรูป ใช้ลักษณะนามคือคำว่า องค์
  • พระพุทธเจ้า ,พระราชา ,เทวดา ,เจ้านายชั้นสูง และผู้ที่นับถืออย่างสูง ใช้ลักษณะนามคือคำว่า พระองค์
  • สามเณร ,นักพรต ,ชีปะขาว และชี ใช้ลักษณะนามคือคำว่า รูป(ภิกษุ พระสงฆ์ ปัจจุบันใช้ได้ที่ รูป และองค์)
 2. จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูป ,พระพุทธเจ้า หรือภิกษุ ล้วนเป็นสิ่งที่เรานับถือบูชาทั้งนั้น แต่ก็ยังใช้ลักษณะนามที่ต่างกันอยู่ดี ขอยกตัวอย่างลักษณะนามบอกชนิดเพิ่มเติม
  • ยักษ์ ,ฤาษี ,ผี ,ภูต และปีศาจ ใช้ลักษณะนามคือคำว่า ตน
  • มนุษย์หรือคนทั่วๆ ใช้ลักษณะนามคือคำว่า คน
  • สัตว์เดียรัจฉาน หรือสิ่งของบางอย่าง เช่น ตุ๊กตา ,โต๊ะ ,เก้าอี้ ,ว่าว หรือตะปู ใช้ลักษณะนามคือคำว่า ตัว
  • ขลุ่ยและปี่ ใช้ลักษณะนามคือคำว่า เลา
  • ภาชนะบางอย่าง และใบไม้ ใช้ลักษณะนามคือคำว่า ใบ เป็นต้น
 3. ลักษณะนามบอกหมวดหมู่ ยกตัวอย่างเช่น
  • คนหรือสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นจำนวนมากและมีลักษณะเหมือนกัน ใช้ลักษณะนามคือคำว่า พวก หรือเหล่า หรือถ้าหากเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันอยู่รวมกันจะใช้ลักษณะนามว่า ฝูง
  • นักบวชที่นับถือศาสนาเดียวกันหรือต่างกัน ใช้ลักษณะนามคือคำว่า นิกาย
  • ทหาร หรือของที่วางรวมกัน อาทิเช่น อิฐ ,หิน หรือทราย ใช้ลักษณะนามคือคำว่า กอง เป็นต้น
 4. ลักษณะนามที่บอกสัณฐาน ยกตัวอย่างเช่น
  • สิ่งของที่มีรูปลักษณ์แบน เช่น กระดาน ,อิฐ ,กระดาษ หรือกระเบื้อง ใช้ลักษณะนามคือคำว่า แผ่น
  • สิ่งของที่มีรูปลักษณ์แบนกว้าง เช่น พรม ,เสื่อ หรือผ้า ใช้ลักษณะนามคือคำว่า ผืน
  • สิ่งของที่มีรูปลักษณ์กลม เช่น กำไล หรือแหวน ใช้ลักษณะนามคือคำว่า วง
  • สิ่งของที่มีรูปลักษณ์เป็นเส้นยาว เช่น ลวด ,ด้าย หรือเชือก ใช้ลักษณะนามคือคำว่า เส้น
  • สิ่งของที่มีรูปลักษณ์ยาว เช่น ดินสอ ,เหล็ก หรือตะกั่ว ใช้ลักษณะนามคือคำว่า แท่ง
 5. ลักษณะนามบอกจำนวนและมาตรา
  • จำนวนสิ่งของที่เท่ากับ 12 ใช้ลักษณะนามคือคำว่า โหล
  • จำนวนสิ่งของที่เท่ากับ 2 ใช้ลักษณะนามคือคำว่า คู่
  • จำนวนสิ่งของที่เท่ากับ 20 และสิ่งของชนิดนั้นคือผ้า ใช้ลักษณะนามคือคำว่า กุลี
  • สกุลเงินต่างๆ เช่น บาท ,ยูโร ,ปอนด์ เป็นต้น
  • หน่วยวัดต่างๆ เช่น  กิโลเมตร ,กิโลกรัม ,มิลลิกรัม เป็นต้น
 6. ลักษณะนามบอกอาการ
  • สิ่งของที่มีลักษณะที่ม้วนจนเป็นขนาดยาว ใช้ลักษณะนามคือคำว่า ม้วน
  • สิ่งของที่มีลักษณะที่มัดรวมกันเป็นกลุ่มก้อน ใช้ลักษณะนามคือคำว่า มัด เป็นต้น

...


ก๊ก ก๊ก
กง (ไร่ที่ถางป่าเป็นหย่อม ๆ ตามเนื้อที่และกั้นเป็นขอบเขตไว้เพื่อปลูกพืชล้มลุก) กง
กงกระสุน (เครื่องยิงมีคัน ใช้สายโก่งยิงด้วยลูกดินปั้น) คัน
กงเกวียน, กงล้อ กง, วง
กงข้าง, กงค้าง ตัว, อัน
กงจักร กง, วง
กงฉาก อัน
กงธนู คัน
กงพัด (กงพัดเครื่องระหัด, กงพัดเครื่องสีฝัด, กงพัดสีลม) อัน
กงพัด (ไม้เหลี่ยมสอดในรูซึ่งเจาะที่โคนเสาเรือน) ตัว
กงพัด (สำหรับพัดด้าย) อัน
กงเรือ กง, อัน
กงแร้ว คัน
กงล้อ, กงเกวียน กง, วง
กงวาน ตัว, อัน
กฎหมาย ฉบับ
กติกา ข้อ
กบ (ชนิดต่าง ๆ สำหรับไสไม้) ตัว
กบ (เหลาดินสอ) ตัว, อัน
กบาล, กระบาล (ดินเหนียวผสมแกลบ ใช้ปิดปากจอกของพิมพ์หล่อพระ) แผ่น
กรง กรง, ลูก, ใบ
กรงขัง กรง
กรณฑ์ (เครื่องหมายคณิตศาสตร์) ตัว
กรณฑ์, กรัณฑ์, กรัณฑก, (หม้อน้ำ) ใบ
กรด (สารเคมี) ตัว
กรบ (เครื่องแทงปลา) อัน
กรม (หน่วยงาน) กรม
กรมธรรม์ ฉบับ
กรรไกร, กรรไตร, ตะไกร เล่ม
กรรชิง, กระฉิ่ง, กระชิง คัน
กรรเชียง, กระเชียง เล่ม; คู่
กรรเชียงปู, กระเชียงปู ข้าง, อัน; คู่
กรรไตร, กรรไกร, ตะไกร เล่ม
กรรบิด องค์
กรรภิรมย์, กรรม์ภิรมย์, กันพิรุณ, กันภิรมย์ องค์
กรวด ก้อน, เม็ด
กรวด, จรวด (ดอกไม้เพลิง) ดอก, ตัว
กรวย กรวย, อัน
กรวยคู่สวด ที่
กรวยอุปัชฌาย์ ที่
กร้อ, ตะกร้อ (ใช้วิดน้ำเรือ) ใบ
กรอบ (การพิมพ์) กรอบ
กรอบเช็ดหน้า, เช็ดหน้า, วงกบ วง
กรอบพระ กรอบ, อัน
กรอบรูป กรอบ, อัน
กรอบหน้า, กะบังหน้า กรอบ, อัน
กระคน, ประโคน, รัดประคน, รัตคน (เครื่องผูกสัปคับโยงมาล่ามรอบอกช้า งทำด้วยเชือก) สาย, เส้น
กระจก แผ่น
กระจกเงา บาน
กระจัง (ลาย) ตัว; แถว, แผ่น
กระจับ (ขวาก) อัน
กระจับ (เครื่องแขวนเหนือเปลเด็ก) ตัว; พวง
กระจับ (เครื่องสวมข้อตีนม้า) วง; คู่
กระจับ (นักมวย) อัน
กระจับ (ฝักของไม้น้ำชนิดหนึ่ง) ตัว, ฝัก
กระจับ (สำหรับยันคางศพโกศ) อัน
กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, จับปิ้ง, ตะปิ้ง, ตับปิ้ง แผ่น, อัน
กระจับปี่ (เครื่องดนตรี) คัน
กระจ่า, จวัก, จ่า, ตวัก เล่ม, อัน
กระจาด ใบ, ลูก
กระจาน (แผ่นตะกั่วทำเป็นรูปปลาตัวเล็ก ๆ ติดเหนือเบ็ด) แผ่น
กระจุบ, กระจุ๊บ อัน
กระจู้, จู้, อีจู้ ใบ, ลูก
กระแจะ (ปลอกเหล็กสำหรับตกขาช้างหรือล่ามช้างดุ) วง; คู่
กระแจะ (ผงเครื่องหอมต่าง ๆ ที่ประสมกัน) ก้อน, เม็ด
กระโจม หลัง
กระโจมปืน กระโจม
กระโจมไฟ, ประภาคาร, เรือนตะเกียง หลัง
กระฉิ่ง, กรรชิง, กระชิง คัน
กระชอน อัน
กระชัง (เครื่องขังปลา) ใบ, ลูก
กระชัง (บังสาดที่ปิดเปิดได้) แผ่น
กระชาย แง่ง; หัว
กระชิง, กรรชิง, กระฉิ่ง คัน
กระชุ, กระชุก (ภาชนะสำหรับบรรจุของเช่นนุ่นหรือถ่าน) ใบ, ลูก
กระชุก, สามชุก (ภาชนะสำหรับสอดลงในเกวียน) ใบ, ลูก
กระเชอ ใบ, ลูก
กระเช้า ใบ, ลูก
กระเช้าสวรรค์, ชิงช้าสวรรค์ เครื่อง
กระเชียง, กรรเชียง เล่ม; คู่
กระเชียงปู, กรรเชียงปู ข้าง, อัน; คู่
กระแชง (เครื่องจักสานที่มีลักษณะเป็นแผ่น) ผืน
กระด้ง ใบ, ลูก
กระดวง, กราดวง อัน
กระดอง กระดอง, ฝา
กระดองหาย, ขอฉาย, คันฉาย, ดอง, ดองฉาย, ดองหาย คัน
กระดาน, ไม้กระดาน แผ่น
กระดานชนวน แผ่น
กระดานดำ แผ่น
กระดานถีบ แผ่น
กระดานพิง แผ่น
กระดานไฟ แผ่น; แคร่ (ถ้ามีลักษณะเป็นแคร่)
กระดานลื่น, ไม้ลื่น ชุด
กระดานเลียบ แผ่น
กระดานหก (เครื่องดักสัตว์) แผ่น
กระดานหก, ไม้กระดก ชุด
กระดาษ (ชนิดต่าง ๆ) เรียกตามลักษณะหรือจำนวน เช่น แผ่น ม้วน พับ ปึก ห่อ รีม
กระดิ่ง ใบ, ลูก
กระดึง, โปง ใบ, ลูก
กระดุม, ดุม, ลูกกระดุม, ลูกดุม เม็ด; สำรับ
กระดูก เรียกตามลักษณะเช่น ท่อน ชิ้น ซี่
กระดูกกะโหลก (เป็นชิ้น ๆ) ชิ้น
กระดูกขมับ ชิ้น
กระดูกข้อเท้า ชิ้น
กระดูกข้อมือ ชิ้น
กระดูกขา ท่อน
กระดูกแขน ท่อน
กระดูกงู (โครงสร้างของลำเรือ) ท่อน, อัน
กระดูกเชิงกราน, เชิงกราน ชิ้น
กระดูกซี่โครง, ซี่โครง ซี่
กระดูกนิ้วเท้า ชิ้น
กระดูกนิ้วมือ ชิ้น
กระดูกฝ่าเท้า ชิ้น
กระดูกฝ่ามือ ชิ้น
กระดูกสะบัก ชิ้น
กระดูกสะบ้า ชิ้น
กระดูกสันหลัง ชิ้น; ชุด (รวมกันทั้งหมด)
กระดูกหน้าอก ชิ้น
กระดูกไหปลาร้า ชิ้น, ท่อน
กระเดื่อง (เครื่องจักรมีนาฬิกาเป็นต้น) ชิ้น
กระได, บันได อัน; แห่ง
กระไดแก้ว, บันไดแก้ว ตัว
กระไดลิง, บันไดลิง อัน, สาย
กระต๊อบ หลัง
กระต่าย (เครื่องมือสำหรับขูดมะพร้าว) ตัว
กระต่ายจีน (เครื่องมือสำหรับขูดมะพร้าว) แผ่น, อัน
กระต่ายมือ (เครื่องมือสำหรับขูดมะพร้าว) ตัว
กระติก ใบ, ลูก
กระติบข้าว ใบ, ลูก
กระถาง ใบ, ลูก
กระโถน (ชนิดต่าง ๆ) ใบ, ลูก
กระทง ใบ, ลูก
กระทง (กฎหมาย) กระทง
กระทง (ผ้าท่อนหนึ่ง ๆ ของจีวร) กระทง
กระทง, กระทงนา (ตอนหนึ่ง ๆของนา) กระทง
กระทงเพชร (ไม้ติดขวางรองแคร่เกวียน) กระทง
กระทงเรือ กระทง
กระทรวง กระทรวง
กระท่อม หลัง
กระทะ ใบ, ลูก
กระทาย ใบ, ลูก
กระทู้ (ซอไม้ไผ่ที่เอามาปักเป็นเสารั้ว) ต้น
กระทู้ (หัวข้อหรือข้อความที่ตั้งให้อธิบาย) กระทู้
กระเทียม กลีบ; หัว; จุก;หมวด
กระแทะ, ระแทะ, รันแทะ เล่ม
กระบวย อัน
กระบอก กระบอก
กระบอกตา ข้าง
กระบอกน้ำ (ภาชนะใส่น้ำดื่มรูปคล้ายกระบอก) ใบ
กระบอกพลุ กระบอก
กระบอกเพลา กระบอก
กระบอกสูบ กระบอก
กระบอง, ตะบอง อัน, เล่ม
กระบองเพชร, ตะบองเพชร (ใบตาลที่ขมวดปลายลงอักขระ) เล่ม
กระบะ ใบ, ลูก
กระบาย ใบ, ลูก
กระบาล, กบาล (ดินเหนียวผสมแกลบ ใช้ปิดปากจอกของพิมพ์หล่อพระ) แผ่น
กระบิ กระบิ
กระบิ้ง, ตะบิ้ง, บิ้ง (นาที่เป็นกระทงเล็ก ) กระบิ้ง, ตะบิ้ง, บิ้ง
กระบี่ เล่ม
กระบุง ใบ, ลูก
กระเบื้อง แผ่น
กระป๋อง ใบ, ลูก
กระปุก ใบ, ลูก
กระเป๋า ใบ, ลูก
กระเป๋า (ติดอยู่กับตัวเสื้อหรือกางเกง) กระเป๋า
กระโปก (เครื่องยึดเพลาเกวียน) ลูก
กระโปรง ตัว
กระโปรง (ภาชนะ) ใบ, ลูก
กระโปรงรถ แผ่น, ฝา
กระพรวน, พรวน, ลูกกระพรวน, ลูกพรวน ลูก
กระพอง, กำพอง (ตัวไม้อันบนที่เป็นราวลูกกรงเรือนหรือเกวียน) ตัว, อัน
กระพ้อม, พ้อม ใบ, ลูก
กระเพาะ กระเพาะ
กระวิน (ห่วงที่เกี่ยวกันสำหรับโยงสัปคับช้าง, ห่วงติดกับบังเหียนเหล็กผ่าปากม้า) ห่วง
กระสวน แบบ
กระสวย อัน
กระสอบ ใบ, ลูก
กระสือ ตัว, ตน
กระสุน, กระสุนปืน, ลูกกระสุน ลูก, นัด, เม็ด
กระหัง, กระหาง ตัว, ตน
กระแหล่ง ใบ, ลูก
กระออม, กะละออม, กะออม, ใบ, ลูก
  กัลออม
กรัณฑ์, กรณฑ์, กรัณฑก, ใบ (หม้อน้ำ)
กรับ คู่
กรับพวง พวง
กราด (เครื่องขูดไคลม้า) อัน
กราด (เครื่องมือจับสัตว์น้ำ) อัน
กราด (ไม้กวาด) ด้าม, อัน
กราดวง, กระดวง อัน
กราบเรือ กราบ
กราฟ เรียกตามลักษณะ เช่น แผ่น รูป ชุด
กริ่ง อัน
กริช เล่ม
กรี (ส่วนของหัวกุ้ง) อัน
กรุ กรุ
กลด คัน
กลด, กลศ (ภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์) ใบ, ลูก
กลอง (ชนิดต่าง ๆ) ใบ, ลูก
กล่อง กล่อง, ใบ, ลูก
กล้อง (ประเภทต่าง ๆ) กล้อง
กล้องถ่ายรูป กล้อง
กล่องไม้ขีดไฟ กล่อง
กล้องยาสูบ กล้อง
กล่องเสียง กล่อง
กลอน (คำประพันธ์) คำ; บท
กลอน (เครื่องสลักประตูหน้าต่าง) ตัว
กลอน (ไม้ขัดประตูหน้าต่าง) อัน
กลอน (ไม้ที่พาดบนแปสำหรับวางเครื่องมุงหลังคา) ตัว, อัน
กลอย หัว
กะทอ (ภาชนะ) ใบ, ลูก
กะบัง, กะบังรังเฝือก (เครื่องมือจับสัตว์น้ำ) กะบัง
กะบังลม แผ่น
กะบังหน้า, กรอบหน้า กรอบ, อัน
กะแปะ, อีแปะ (เงินปลีกโบราณ) อัน
กะพล้อ, กะพ้อ (กระบอกตักน้ำ) กระบอก
กะละปังหา, กัลปังหา กิ่ง, ต้น
กะละมัง ใบ, ลูก
กะละออม, กระออม, กะออม, กัลออม ใบ, ลูก
กะลัน, ลัน ลูก
กะลา ซีก, ใบ
กะโล่ (ภาชนะ) ใบ, ลูก
กะวะ (เครื่องมือจับสัตว์น้ำคล้ายสวิง) ปาก
กะโหลก (สำหรับตักน้ำ) ใบ, ลูก
กะโหลกศีรษะ, หัวกะโหลก กะโหลก, หัว
กะออม, กระออม, กะละออม, กัลออม ใบ, ลูก
กะแอ (เครื่องบังแดด) คัน
กังสดาล ใบ, แผ่น
กังหัน, จังหัน ตัว
กังหัน (ดอกไม้ไฟ) ต้น
กัญญา (เครื่องบังแดดรูปหลังคาโค้ง) หลัง
กันชน อัน
กันชีพ สาย
กันพิรุณ, กันภิรมย์, กรรภิรมย์, กรรม์ภิรมย์ องค์
กันสาด, บังสาด ด้าน, อัน
กั้นหยั่น เล่ม
กับ (เครื่องดักสัตว์) อัน
กับข้าว อย่าง, สิ่ง; เรียกตามภาชนะที่บรรจุ
กับระเบิด เครื่อง, ชุด, อัน
กัลปพฤกษ์ ต้น; ลูก; ชิ้น
กัลปังหา, กะละปังหา กิ่ง, ต้น
กัลออม, กระออม, กะละออม, กะออม ใบ, ลูก
กาก, ภาพกาก (ภาพเขียนที่เป็นตัวประกอบในเรื่อง) ตัว, ภาพ
กากะเยีย ชุด, สำรับ
กางเกง ตัว
ก้างปลา ก้าง, อัน
กาจับหลัก อัน
ก้านตอง (ไม้ขนาบข้างเรือรูปกลม ๆ คล้ายทางกล้วย) อัน
กาน้ำ ใบ, ลูก
กาบ (เปลือกหุ้มชั้นนอกของผลหรือดอกและของต้นไม้) กาบ
กาบพรหมศร ตัว
กาบพรหมสิงห์ ตัว
กาบู (กระเบื้องมุงหลังคา) แผ่น
กาพย์ บท
ก้าม ก้าม
การ์ตูน ตัว; เรื่อง
กาแล็กซี กาแล็กซี
กาเวียน ชุด
กาสาวพัสตร์ ผืน
กำ (ส่วนของล้อรถหรือล้อเกวียน) ซี่
กำปั่น (หีบ) ลูก, ใบ
กำพวด, ลิ้นปี่ (ส่วนประกอบของปี่ซึ่งทำให้เกิดเสียงเวลาเป่า) อัน
กำพอง, กระพอง (ตัวไม้อันบนที่เป็นราวลูกกรงเรือนหรือเกวียน) ตัว, อัน
กำพู (ไม้กลึงสำหรับเป็นที่รวมซี่ฉัตร) อัน
กำไล (ชนิดต่าง ๆ) ขอน, วง
กินนร ตน, ตัว
กินรี ตน, ตัว
กิ๊บ อัน
กี่ (เครื่องทอผ้า) เครื่อง, หลัง
กี่ (เครื่องเย็บสมุด) อัน
กี่ (ที่ตั้งพระกลดหรือพระแสง) อัน
กี๋ (ฐานสำหรับรองสิ่งของหรือรองนั่ง) ตัว
กี๋ (ภาชนะสำหรับรองเครื่องชา) ใบ
กีตาร์ ตัว
กีบ (เล็บเท้าสัตว์) กีบ
กี๋ราบ, กี๋หย่ง (ฐานสำหรับรองแจกันหรือกระถางต้นไม้) ตัว, อัน
กุญแจ (เครื่องมือ) อัน, ตัว; ชุด
กุญแจ, ประแจ ดอก, ลูก; แม่, ตัว (แม่กุญแจ); ชุด
กุญแจประจำหลัก, กุญแจเสียง (เครื่องหมายที่ใช้ในการบันทึกเสียงดนตรี) ตัว
กุญแจมือ คู่
กุญแจลูกบิด ชุด
กุญแจเสียง, กุญแจประจำหลัก (เครื่องหมายที่ใช้ในการบันทึกเสียงดนตรี) ตัว
กุฎี, กุฏิ (เรือนหรือตึกสำหรับพระภิกษุสามเณรอยู่) หลัง
กุฏิ (ที่บรรจุศพ) หลัง
กุฏิ (เรือนเล็ก ๆ ที่อยู่ในกรงทำให้นกขุนทองอยู่) หลัง
กุนเชียง ข้าง; คู่
กุบ (ทองรีดเป็นแผ่นตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ) ตัว
กุบ (หมวก) ใบ, ลูก
กุบ, ฝักกุบ (ซองหนังใช้ในการตีทองคำเปลว) กุบ; ฝัก
กูบ หลัง
เก๋ง (เครื่องบังมีฝาและหลังคาแบน) หลัง
เก๋ง (เรือนตึกมีรูปหลังคาแบบศาลเจ้าจีน) หลัง
เกย เกย
เกราะ (เครื่องสวมใส่สำหรับป้องกันอาวุธ) ตัว; ชุด, สำรับ
เกราะ (เครื่องสัญญาณ) อัน
เกรินบันไดนาค (เครื่องกว้านเพื่อยกพระโกศหรือพระบรมโกศ) ชุด, สำรับ
เกริน (ส่วนชานที่ต่อออกมา ๒ ข้างบุษบก) อัน
เกรียง อัน
เกล็ด เกล็ด
เกลียว (เชือก) เกลียว
เกลียว (ด้ายหรือไหมที่ฟั่นเป็นเกลียวสำหรับติดม่านหรือหมอน) เส้น; เรียกตามหน่วยวัดความยาว
เกลือป่น เรียกตามภาชนะที่บรรจุ เช่น ถุง
เกลือเม็ด เม็ด; เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ถุง
เกวียน เล่ม
เกาทัณฑ์ คัน
เก้าอี้ (ชนิดต่าง ๆ) ตัว
เกาะ เกาะ
เกีย, เกียร์ ชุด
เกี้ยมอี๋ ตัว
เกี้ยว (คานหามมีหลังคา) หลัง
เกี้ยว (เครื่องประดับสำหรับ วงสวมผมจุก)
เกี๊ยว ตัว
เกี้ยวประทีป ซุ้ม
เกี๊ยะ ข้าง; คู่
เกือก ข้าง; คู่
เกือกม้า อัน
แก่ง แก่ง
แก๊ง แก๊ง
แกงได ตัว
แกงแนง อัน
แกน แกน
แก้ม (คน, สัตว์, มะม่วง) แก้ม
แกระ (เครื่องมือสำหรับตัดรวงข้าว) อัน
แกละ (ผม) แกละ
แก้ว (ใส่น้ำ) ใบ
โกก, คอม, ตะโกก, ตะโหงก (ไม้รูปโค้งที่พาดคอวัวหรือควายสำหรับลากเลื่อน) อัน
โกดัง หลัง, โรง
โกรกกราก (กระบอกไม้ไผ่สำหรับทอดดวด) กระบอก
โกรกกราก (เครื่องมือสำหรับเจาะไม้) ตัว, อัน
โกร่ง (เกราะยาว) อัน
โกร่ง (เครื่องบดยา) ใบ
โกลน (ไม้ท่อนกลม) ท่อน
โกลน (เครื่องอานม้า) ข้าง; คู่
โกศ (ที่ใส่ศพนั่ง) โกศ, ลูก
โกศ (สำหรับบรรจุอัฐิ) ใบ, ลูก

ขน เส้น
ขน (ขนนก ขนเป็ด ขนไก่) ขน, อัน
ขนม เรียกตามลักษณะ เช่น ชิ้น อัน แผ่น ตัว; เรียกตามภาชนะที่บรรจุ เช่น ถ้วย ชาม
ขนมครก ฝา; คู่
ขนมจีน จับ, หัว
ขนแมว (รอยเป็นเส้นๆ อยู่บนสิ่งที่ขัดเงายังไม่เกลี้ยง) เส้น
ขนอบ (ไม้ ๒ อันประกับเป็นขอบหรือกรอบของสิ่งของเพื่อให้แน่น) อัน
ขนาด (เครื่องสาดน้ำรดต้นไม้) คัน
ขบวน ขบวน
ขมับ ข้าง
ขมิ้น แง่ง; หัว
ขยาบ (เครื่องกันแดดและฝน) ผืน, แผ่น
ขลุบ (ลูกคลี) ลูก
ขลุบ (อาวุธ) ลูก
ขลุม (เครื่องกำกับปากม้า) ขลุม
ขลุ่ย เลา
ขวด ใบ, ขวด
ขวัญ (ผมหรือขนที่ขึ้นเวียนเป็นก้นหอย) ขวัญ
ขวาก อัน
ขวาน เล่ม
ขวานฟ้า, ขวานหิน อัน
ขอ, ตะขอ, ตาขอ (เครื่องสำหรับติดเครื่องแต่งกาย) ตัว; คู่
ขอ, ตะขอ, ตาขอ (เครื่องสำหรับสอย ชัก เกี่ยว)(ถ้ามีด้าม) ตัว, อัน; เล่ม
ข้อ (ส่วนที่อยู่ระหว่างปล้องไม้ไผ่หรืออ้อยเป็นต้น) ข้อ
ข้อกฎหมาย ข้อ
ขอแกว, ขอชัก อัน
ข้อคิด ข้อ, ประเด็น
ข้อคิดเห็น ข้อ, ประการ, ประเด็น
ข้อง ใบ, ลูก
ของ้าว เล่ม
ขอฉาย, กระดองหาย, คันฉาย, ดอง, ดองฉาย, ดองหาย คัน
ขอชัก, ขอแกว อัน
ขอช้าง เล่ม
ข้อเท้า ข้าง, ข้อ
ขอน ขอน, ท่อน
ขอบตา ข้าง
ข้อมือ ข้อ, ข้าง
ขอรับ (โลหะทำเป็นห่วงสำหรับรับขอสับ มักติดที่ประตูหน้าต่าง) อัน
ข้อศอก, ศอก ข้อ, ข้าง
ขอสับ (ประตูหน้าต่าง) อัน
ข้อเสือ, ข้อเหวี่ยง (ส่วนที่ต่อเพลา) ข้อ
ข้อหา กระทง
ข้อเหวี่ยง, ข้อเสือ (ส่วนที่ต่อเพลา) ข้อ
ขะเน็ด, เขน็ด (ต้นข้าวที่ทำเป็นเกลียว ใช้มัดฟ่อนข้าว) เส้น
ขัน ใบ, ลูก
ขันโตก, โตก, สะโตก ใบ, ลูก
ขันน้ำพานรอง ชุด, สำรับ
ขั้นบันได ขั้น
ขันหมาก ชุด, สำรับ
ขั้ว ขั้ว
ขา (คน, สัตว์) ขา
ข่า แง่ง
ข่า (ไม้ที่ทำเป็นร้านขึ้นคร่อมกองไฟสำหรับปิ้งปลา) แผง
ขากบ (ขาของว่าวจุฬา) ข้าง
ขากรรไกร (อวัยวะ) ชิ้น
ข้างกบ, บานกบ (แผ่นกระดานที่ประกับด้านข้างช่องประตูหน้าต่างหรือเสา) แผ่น
ขาทราย (ไม้ ๒ อัน ผูกหรือร้อยปลายให้อ้าออกเป็นง่าม) คู่
ขาพับ ข้าง
ข่าย, ตาข่าย ผืน; ปาก
ข่ายงาน ข่าย
ข่าว ข่าว, เรื่อง
ข้าว เม็ด, เมล็ด; เรียกตามภาชนะที่บรรจุ เช่น กระสอบ ถุง
ข้าวเกรียบ แผ่น
ข้าวเกรียบปากหม้อ ตัว
ข้าวต้มน้ำวุ้น ตัว, ห่อ
ข้าวต้มปัด, ข้าวปัด ลูก, ห่อ
ข้าวต้มผัด กลีบ; มัด
ข้าวต้มมัด กลีบ; มัด
ข้าวต้มมัดไต้ มัด
ข้าวต้มลูกโยน ลูก
ข้าวตอก ดอก
ข้าวตอกตั้ง ก้อน, อัน
ข้าวตัง ชิ้น, แผ่น; กระทะ
ข้าวตู ก้อน
ข้าวแตน ชิ้น, แผ่น
ข้าวบิณฑ์ ก้อน, ปั้น
ข้าวปัด, ข้าวต้มปัด ลูก, ห่อ
ข้าวพอง อัน, แผ่น, ชิ้น
ข้าวโพด ดอก, ฝัก
ข้าวเม่าทอด ลูก; แพ
ข้าวเม่าบด ก้อน, ชิ้น
ข้าวหมาก เรียกตามภาชนะที่บรรจุ เช่น ห่อ กล่อง ถุง
ข้าวหลาม กระบอก
ข้าวหลามตัด ชิ้น
ขาหมา (ไม้ที่ทำเป็นขาไขว้กัน ๒ ขา ใช้วางบนหลังช้าง) คู่
ขาหนีบ (อวัยวะ) ข้าง
ขาหยั่ง ชุด, สำรับ
ขิง แง่ง; หัว
ขิม ตัว
ขีดเส้นใต้, สัญประกาศ (เครื่องหมาย) เส้น
ขีปนาวุธ ลูก
ขี้แมลงวัน (จุดดำเล็ก ๆ ที่ขึ้นตามร่างกาย) จุด, เม็ด
ขื่อ (ไม้เครื่องบนสำหรับยึดหัวเสาด้านขวาง) ตัว
ขื่อจมูก (แกนกลางระหว่างช่องจมูก) แผ่น
ขุม ขุม
ขุมทรัพย์ ขุม
เข่ง ใบ, ลูก
เขต เขต
เขน (เครื่องมือสำหรับป้องกันอาวุธ) ใบ, อัน
เขนง (เขาวัวเขาควายที่ใช้เป่า) อัน
เขนง (ภาชนะใส่ดินปืนเป็นต้น) เขนง
เขน็ด, ขะเน็ด (ต้นข้าวที่ทำเป็นเกลียว ใช้มัดฟ่อนข้าว) เส้น
เขบ็ต (ตัวโน้ตดนตรี) ตัว
เข็ม (เครื่องมือสำหรับเย็บ ปักถัก ร้อย) เล่ม
เข็มกลัด (เครื่องประดับ) อัน
เข็มกลัด, เข็มซ่อนปลาย ตัว
เข็มขัด สาย, เส้น
เข็มซ่อนปลาย, เข็มกลัด ตัว
เข็มทิศ อัน
เข็มนาฬิกา เข็ม
เข็มหมุด ตัว
เขา, ภู, ภูเขา ลูก
เขา (สัตว์) ข้าง, เขา; คู่
เข่า ข้าง
เขากวาง (ขวากชนิดหนึ่ง) อัน
เขามอ ลูก
เขียง อัน, เขียง
เขียงหมู (สถานที่ขายเนื้อหมูชำแหละ) เขียง
เขี้ยว เขี้ยว, ซี่
เขี้ยวแก้ว (ของงู) เขี้ยว
เขี้ยวตะขาบ, ตะปลิง, ปลิง (เหล็กสำหรับเพลาะกระดาน) ตัว
เขี้ยวหมา (ไม้หรือเหล็กสำหรับเพลาะกระดาน) ตัว
เขื่อน เขื่อน
เขื่อนเพชร แถว
แข้ง, หน้าแข้ง ข้าง
แขน ข้าง
แขนง แขนง
แขนทุกข์ ปลอก
แขนนาง (ไม้ยันชายคา) อัน
แขละ เส้น
แขวง แขวง
โขด โขด
โขนสด, หนังสด ตัว; โรง
ไข่ ใบ, ฟอง, ลูก
ไข่ขวัญ ลูก
ไขควง อัน, เล่ม, ด้าม
ไข่จิ้งจก (ขนม) เม็ด
ไข่ดัน (คน) ก้อน
ไข่ดันหมู (ไตหมู) ลูก
ไข่นกกระสา (ขนม) ลูก
ไข่ปลา เม็ด; ฝัก
ไข่ปลา, จุดไข่ปลา (เครื่องหมายวรรคตอน) เส้น
ไข่มุก เม็ด
ไข่หงส์, ไข่เหี้ย (ขนม) ลูก

คณะ คณะ
คดซ่าง, คดสร้าง, ซ่าง, สร้าง, ส้าง, สำซ่าง, สำสร้าง ซ่าง, สร้าง
คดี (ความที่ฟ้องกันในศาล) คดี
คติ ข้อ, คติ, ประการ
คติธรรม ข้อ, ประการ
คติพจน์ บท
คทา (ตะบองสำหรับถือเดินนำหน้าขบวน) อัน
คทา (อาวุธ) เล่ม, อัน
คน คน
คนโท ใบ, ลูก
คนธรรพ์ ตน
คบ, คาคบ, ค่าคบ คบ
คบเพลิง, คบไฟ ดุ้น, อัน
ครก ใบ, ลูก
ครอก ครอก
ครองแครง ตัว
ครอบครัว ครอบครัว
ครั่ง (ขี้ครั่ง) เรียกตามลักษณะ เช่น ก้อน แท่ง
ครัว, ครัวไฟ ครัว; หลัง (แยกออกมา)
ครัวเรือน ครัวเรือน
คราด อัน
คราบ (หนังหรือเปลือกนอกของสัตว์บางชนิด) คราบ
คร่าว ตัว
ครีบ ครีบ
ครึน, ครืน (เครื่องดักนกหรือไก่) อัน
ครุ ใบ, ลูก
ครุฑ ตัว
คฤหาสน์ หลัง
คลอง คลอง, สาย
คลัง (สถานที่เก็บของเป็นจำนวนมาก ๆ) คลัง
คลัง (สถานที่เก็บทรัพย์สมบัติของหลวง) แห่ง
คลัตช์ แผ่น; ชุด
คลินิก แห่ง
คลี (ลูก) ลูก
คลื่น ลูก
ควง (เครื่องหมายวรรคตอน) ตัว
ความ คดี, เรื่อง
คอ คอ
คอก คอก
คอซอง อัน
คอน (ไม้ที่ทำไว้ให้นกจับ) คอน
ค้อน เต้า, อัน
คอนเสิร์ต วง
คอม, โกก, ตะโกก, ตะโหงก (ไม้รูปโค้งที่พาดคอวัวหรือควายสำหรับลากเลื่อน) อัน
คอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมมานโด คน; หน่วย
คอยล์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า) ตัว
คอร์ด (เส้นตรง) เส้น
คอหอย คอหอย
คะแนน คะแนน
คัดช้อน ปาก
คันเกีย, คันเกียร์ อัน
คันจาม คัน
คันฉ่อง อัน
คันฉาย (กระจกเงา, เครื่องส่องหน้า) อัน; คัน (มีด้าม)
คันฉาย, กระดองหาย, ขอฉาย, ดอง, ดองฉาย, ดองหาย คัน
คันชัก (ไม้สีซอ) คัน
คันชั่ง คัน
คันชีพ (เข็มขัดทหารมีกระเป๋าใส่ลูกปืน) สาย
คันดาลฉัตร คัน
คันไถ คัน
คันทวย, ทวย (ไม้เท้าแขน) ตัว
คันธง (มีธง) คัน
คันธนู คัน
คันนา, ลูกคัน คัน
คันบวย ตัว
คันโพง คัน
คันเร่ง อัน
คัมภีร์ คัมภีร์
คัมภีร์ใบลาน ผูก
คา (เครื่องจองจำ) อัน
คากรอง (เครื่องปกปิดร่างกายที่ทำด้วยหญ้าคา) ผืน
คาคบ, คบ, ค่าคบ คบ
คาง, ลูกคาง คาง
คาถา (ฉันท์) คาถา
คาถา, คาถาอาคม บท
คาน (ตัวไม้เครื่องเรือน) ตัว
คานคอดิน ตัว
คานเรือ ตัว
คานเรือ (โรงที่เก็บหรือซ่อมเรือ) โรง
คานหาม คัน
คาบสมุทร คาบสมุทร
ค่าย ค่าย
คาราวาน กอง
คำ คำ
คำขวัญ คำขวัญ
คำแถลงการณ์ ฉบับ
คำทาย ข้อ
คำนิยาม แบบ, อย่าง
คำฟ้อง คดี, ฉบับ, เรื่อง
คำร้อง (หนังสือที่ยื่นต่อทางราชการ) ฉบับ
คิ้ว คิ้ว
คิ้ว (สำหรับประกอบขอบหรือริมประตูหน้าต่างเป็นต้น) เส้น
คีม (ชนิดต่าง ๆ) เล่ม, อัน
คุก คุก; แห่ง
คุกกี้ ชิ้น, อัน
คุ้ง คุ้ง
คู คู
คูปอง แผ่น, ใบ; เล่ม
คูหา (ช่องสำหรับลงคะแนนเสียง) คูหา
เค้ก ชิ้น, อัน
เครา เส้น; เรียกตามลักษณะ เช่น กระจุก
เคเบิล เส้น, สาย; เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ขด ม้วน
เครือข่าย เครือข่าย
เครื่องโกนหนวด เครื่อง, อัน
เครื่องขูดมะพร้าว (ไฟฟ้า) เครื่อง
เครื่องซักผ้า เครื่อง
เครื่องเซ่น สิ่ง; ที่; เรียกตามภาชนะที่บรรจุ
เครื่องทรง องค์; ชุด, สำรับ
เครื่องบังเหียน ชุด, ปาก
เครื่องบันทึกเสียง เครื่อง
เครื่องบิน เครื่อง, ลำ
เครื่องบูชา ชุด; ที่
เครื่องแบบ ชุด
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
เครื่องมือ ชิ้น, อัน; ชุด; ชนิด; อย่าง
เครื่องยนต์ เครื่อง
เครื่องยศ ชิ้น; ชุด, สำรับ; อย่าง
เครื่องร่อน ลำ
เครื่องราง ชิ้น; ชุด เช่น ตะกรุด ชุด ได้แก่ ตะกรุดทอง ตะกรุดเงิน ตะกรุดนาก
เครื่องสังเวย เรียกตามภาชนะที่บรรจุ
เครื่องสูบน้ำ เครื่อง; ตัว
เครื่องหมาย ตัว, อัน
เครื่องหมาย (ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ตัว
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
เครื่องหมายจราจร เครื่องหมาย
เครื่องหมายยศ ชิ้น; ชุด
เครื่องหลัง ชิ้น; ชุด
เครื่องหีบ (ฝ้าย, อ้อย) เครื่อง
เคาน์เตอร์ เคาน์เตอร์
เคียว เล่ม
แคน เต้า
แคปซูล (ส่วนของยานอวกาศ) แคปซูล
แคปซูล (หลอดเล็ก ๆ ใช้บรรจุยา) เม็ด, แคปซูล
แคม แคม
แคร่ (เครื่องพิมพ์ดีด) แคร่
แคร่ (ชนิดที่มีเสาหรือขาเป็นเครื่องรองรับ) ตัว
แคร่ (ชนิดที่ไม่มีขา ยกไปมาได้) แคร่, ผืน
แคร่หาม คัน
แคว แคว, สาย
แคว้น แคว้น
โคก โคก
โคม (ชนิดต่าง ๆ) ดวง, ใบ, ลูก
โคมูตร (เครื่องหมายวรรคตอน) ตัว
โครงกระดูก โครง
โครงการ โครงการ
โคลง บท

ฆ้อง (ชนิดต่าง ๆ) ใบ, ลูก
ฆ้องวง, คดสร้าง, ซ่าง, สร้าง, ส้าง, สำซ่าง, สำสร้าง ลูก, วง, สร้าง

งบ (กับข้าว) ห่อ
งบ (น้ำตาล น้ำอ้อยที่ทำให้เป็นแผ่น ๆ) งบ
งวง งวง
งอบ ใบ, ลูก
งัว (ไม้ประกับโคนเสาเรือนเครื่องสับ) ท่อน; คู่
งา, งาแซง (ส่วนหนึ่งของเครื่องดักสัตว์ ขังสัตว์) อัน
งาช้าง กิ่ง
งาแซง (เสาที่ปักเป็นแถวระหว่างปีกกาหน้าประตูโตงเตง) แถว
งาแซง, งา (ส่วนหนึ่งของเครื่องดักสัตว์ ขังสัตว์) อัน
งาน (หน่วยงาน) งาน
ง่าม ง่าม
ง้าว เล่ม
งิ้ว ตัว; โรง
เงี่ยง เงี่ยง
เงือก (สัตว์น้ำในนิยาย) ตัว
เงื่อน เงื่อน
เงื่อนไข ข้อ
แง่ แง่

จดหมาย ฉบับ
จดหมายเวียน, หนังสือเวียน แผ่น; ฉบับ
จมูก จมูก
จรวด (ยาน) ลำ
จรวด (อาวุธ) ลูก
จรวด, กรวด (ดอกไม้เพลิง) ดอก, ตัว
จรวดนำวิถี ลูก
จวน หลัง
จวัก, กระจ่า, จ่า, ตวัก เล่ม, อัน
จอ (สำหรับเชิดหนังหรือฉายภาพยนตร์เป็นต้น) ผืน; จอ
จอก (ภาชนะ) ใบ
จ้องหน่อง ตัว
จอน, จอนหู ข้าง
จอบ เล่ม
จะกูด, จังกูด, ตะกูด, หางเสือเรือ เล่ม, อัน
จะขาบ, ตะขาบ (เครื่องตีบอกจังหวะ;ไม้ไผ่ที่ผ่าขังปล้องแขวนไว้ตามยอดไม้สำหรับชักให้มีเสียงดังเพื่อไล่ค้างคาวเป็นต้น) อัน
จะเข้ (เครื่องดนตรี) ตัว
จะปิ้ง (แผ่นโลหะที่ติดฝาหีบสำหรับลั่นกุญแจ) อัน
จะปิ้ง, กระจับปิ้ง, จับปิ้ง, ตะปิ้ง, ตับปิ้ง แผ่น, อัน
จะปิ้งปู, ตะปิ้งปู อัน
จักร (เย็บผ้า) คัน, หลัง
จักร (รูปเป็นวงกลม มีฟันเฟืองเช่น จักรนาฬิกา) ตัว
จักร (อาวุธ) อัน, วง
จักร (อุปกรณ์กีฬา) อัน
จังกูด, จะกูด, ตะกูด, หางเสือเรือ เล่ม, อัน
จังหวัด จังหวัด
จังหล่อ, จั้นหล่อ, จำหล่อ ตัว, อัน
จั่น (เครื่องประดับใช้ห้อยคอ) อัน
จั่น (ทะลายดอกหมากหรือดอกมะพร้าว) จั่น
จันทัน ตัว
จั้นหล่อ, จังหล่อ, จำหล่อ ตัว, อัน
จั่นหับ (กรงดักสัตว์) กรง
จั่นห้าว (เครื่องยิงสัตว์) คัน
จับเจี๋ยว (หม้อสำหรับต้มน้ำหรือตุ๋นข้าวเป็นต้น) ใบ, ลูก
จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, ตะปิ้ง, ตับปิ้ง แผ่น, อัน
จั่ว, หน้าจั่ว จั่ว, แผง
จ่า, กระจ่า, จวัก, ตวัก เล่ม, อัน
จาก (เครื่องมุงหลังคา) ตับ
จาน ใบ, ลูก
จานจ่าย อัน; ชุด
จานบิน, จานผี ลำ
จานเสียง, แผ่นเสียง แผ่น
จามร คัน
จาว (มะพร้าว, ตาล) จาว
จำปา (เครื่องหน้าซุงว่าวจุฬารูปเป็นกลีบเหมือนกลีบดอกจำปา) ดอก
จำหล่อ, จังหล่อ, จั้นหล่อ ตัว, อัน
จิต ดวง
จี้ (เครื่องประดับใช้ห้อยคอ) อัน
จีวร ผืน
จุก (จุกขวด; ผมจุก) จุก
จุด จุด
จุดไข่ปลา, ไข่ปลา (เครื่องหมายวรรคตอน) เส้น
จุดลูกน้ำ, จุลภาค (เครื่องหมายวรรคตอน) ตัว
จุ๊บไฟ อัน
จุลภาค, จุดลูกน้ำ (เครื่องหมายวรรคตอน) ตัว
จุลสาร ฉบับ, เล่ม
จู้, กระจู้, อีจู้ ใบ, ลูก
เจ่ง, เจ้ง (เครื่องดนตรีจีน) ตัว
เจดีย์ องค์
เจว็ด อัน
เจ้าหนี้ คน, ราย
เจียด (ภาชนะ) ใบ, ลูก
เจียม, เจียมหล่อ (เครื่องลาด) ผืน
เจียระบาด (ผ้าคาดเอว) ผืน
แจกัน ใบ
แจว เล่ม
ใจ, ดวงใจ, หัวใจ (นามธรรม) ดวง
ไจ (ด้าย, ไหม) ไจ

 

ฉนวน (ทางเดินของเจ้านาย) สาย, เส้น
ฉนวนน้ำ (ทางเดินลงท่าน้ำ) สาย, เส้น
ฉมวก เล่ม
ฉลองได องค์
ฉลองพระกรน้อย, พระกรน้อย องค์
ฉลองพระเนตร องค์
ฉลองพระบาท, รองพระบาท ข้าง, องค์; คู่
ฉลองพระศอ องค์
ฉลองพระหัตถ์ (ช้อน, ส้อม, มีดโต๊ะ, ช้อนส้อม, ตะเกียบ) องค์; คู่
ฉลองพระองค์, ฉลององค์ องค์
ฉลาก, สลาก ใบ, แผ่น
ฉลากยา, สลากยา แผ่น
ฉัตร คัน
ฉันท์ (คำประพันธ์) ฉันท์, บท
ฉันทลักษณ์ ประเภท, ชนิด
ฉาก (เครื่องบัง) ฉาก
ฉาก (ฉากเขียน) เรียกตามลักษณะ เช่น ผืน แผ่น ห้อง
ฉาก (ตอนย่อยของละครในองก์หนึ่ง ) ฉาก
ฉากแข็ง, ฉากตั้ง (ฉากละคร) แผง
ฉากญี่ปุ่น แผง, พับ
ฉากตั้ง, ฉากแข็ง (ฉากละคร) แผง
ฉากทิ้ง, ฉากอ่อน (ฉากละคร) ผืน
ฉากบังเพลิง แผง, พับ
ฉากหน้า (ฉากหน้าเวทีละคร) ผืน
ฉากอ่อน, ฉากทิ้ง (ฉากละคร) ผืน
ฉาง หลัง
ฉาบ ข้าง; คู่
ฉิ่ง ข้าง; คู่
เฉลว (เครื่องหมายสำหรับปักหม้อยาเป็นต้น) แผ่น, อัน
เฉลียง เฉลียง
โฉนด ฉบับ

 

ชงโลง, โชงโลง คัน
ชฎา ศีรษะ, หัว
ชนัก (เครื่องแทงสัตว์; เครื่องผูกคอช้าง) เล่ม
ชมรม ชมรม
ชวาลา (ตะเกียง) ดวง
ช่อง ช่อง
ช้อง ชิ้น, อัน
ช้อน คัน
ช้อนส้อม คู่
ช่อ ช่อ
ช่อฟ้า ตัว
ชอล์ก แท่ง
ชะลอม ใบ, ลูก
ชะแลง เล่ม, อัน
ชั้น ชั้น
ชั้ว (ที่สำหรับวางของ รูปคล้ายตู้) ใบ, ลูก, หลัง
ช้าง (ช้างขึ้นระวาง) ช้าง
ช้าง (ช้างบ้าน) เชือก
ช้าง (ช้างป่า) ตัว
ชาติ ชาติ
ชาน (เรือน) ชาน
ชานชาลา ชาน
ชานหมาก คำ
ชาม (ชนิดต่าง ) ใบ, ลูก
ชายแครง ผืน
ชายไหว ผืน
ชาลา ชาลา
ชิงช้า อัน
ชิงช้าสวรรค์, กระเช้าสวรรค์ เครื่อง
ชี คน
ชุกชี ฐาน
ชุด (เครื่องดักปลา) ชุด
ชุด (เชื้อไฟ) อัน
ชุด (อยู่ไฟ) ชุด
ชุมชน ชุมชน
ชุมชนแออัด แห่ง
ชุมทาง (รถไฟ) ชุมทาง
ชุมนุม ชุมนุม
ชุมสาย (ฉัตร) องค์
ชุมสาย (พระที่นั่ง) องค์
ชุมสายโทรศัพท์ ชุมสาย
เช็ค ใบ, ฉบับ; เล่ม
เช็ดหน้า, กรอบเช็ดหน้า, วงกบ วง
เชิงกราน (เตาไฟ) ใบ, ลูก
เชิงกราน, กระดูกเชิงกราน ชิ้น
เชิงกลอน ตัว
เชิงชาย ตัว
เชิงตะกอน เชิงตะกอน
เชิงเทิน ด้าน, แห่ง
เชิงเทียน อัน, ข้าง; คู่
เชิงบาตร เชิง
เชิงผ้า เชิง
เชิงอรรถ แห่ง
เชี่ยน, เชี่ยนหมาก ใบ, ลูก; ชุด, สำรับ, ที่
เชือก เส้น; เรียกตามลักษณะ หรือลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ขด กลุ่ม ม้วน
แชร์ มือ; วง
โชงโลง, ชงโลง คัน

 

ซอ (เครื่องดนตรี) คัน
ซอ (ตอไม้ไผ่) ซอ
ซอง ซอง
ซ่อง ซ่อง
ซองหาง ซอง
ซอย (ทางแยกจากทางใหญ่) ซอย
ซาก (สิ่งที่หักพังแล้ว เช่น ซากรถ ซากเรือ) ซาก; เรียกตามลักษณนามของสิ่งนั้น เช่น คัน (ซากรถ) ลำ (ซากเรือ)
ซากศพ ซาก
ซากสัตว์ ซาก
ซ่าง, คดซ่าง, คดสร้าง, สร้าง, ส้าง, สำซ่าง, สำสร้าง ซ่าง, สร้าง
ซาลาเปา ใบ, ลูก
ซิการ์ มวน
ซิ่น, ผ้าซิ่น ผืน; ตัว, ถุง
ซิป อัน, เส้น, สาย
ซี่โครง, กระดูกซี่โครง ซี่
ซึง คัน
ซึ้ง, ลังถึง ใบ, ลูก; ชั้น
ซุง ต้น, ท่อน
ซุง, สายซุง (ว่าว) สาย, เส้น
ซุ้ม ซุ้ม
ซุ้มเรือนแก้ว, เรือนแก้ว ซุ้ม
เซลล์ เซลล์
เซียน ตน
เซียมซี ใบ, แผ่น
โซ่ เส้น, สาย
ไซ (เครื่องดักปลา) ลูก
ไซโล หลัง

 

ฌาปนสถาน แห่ง
ญัตติ ญัตติ
ฎีกา (ใบแจ้งขอเบิกเงินจากคลัง) ฎีกา
ฎีกา (ใบบอกบุญ) ใบ
ฎีกา (หนังสือเขียนนิมนต์พระสงฆ์) ฉบับ
ฐาน ฐาน
ฐานทัพ ฐาน, แห่ง
เณร, สามเณร รูป

ดง (ป่า) ดง
ดราฟต์ ฉบับ, ใบ
ด้วง (เครื่องดักสัตว์) คัน
ดวงใจ, ใจ, หัวใจ (นามธรรม) ดวง
ดวงตรา ดวง
ดวงตราไปรษณียากร, แสตมป์ ดวง
ดวงตา ดวง
ดวงวิญญาณ, วิญญาณ ดวง
ดวด (การเล่น) กระดาน
ดวด (เครื่องเล่น) ชุด, สำรับ
ดอกจอก (ชื่อลายชนิดหนึ่ง) ดอก
ดอกจอก, ดอกไม้จีบ (เครื่องประดับแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์) ดอก
ดอกจัน (เครื่องหมาย) ตัว
ดอกจันทน์ (เครื่องเทศ) ดอก
ดอกไม้ ดอก; ช่อ; พวง
ดอกไม้จันทน์ ช่อ
ดอกไม้จีบ, ดอกจอก (เครื่องประดับแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์) ดอก
ดอกไม้เทียน ดอก
ดอกไม้น้ำ ดอก, ตัว
ดอกไม้พุ่ม ต้น
ดอกไม้รุ่ง ขด
ดอกไม้ไหว ดอก
ดอกสว่าน ดอก
ดอง, ดองฉาย, ดองหาย, กระดองหาย, ขอฉาย, คันฉาย คัน
ดั้ง (เครื่องป้องกันอาวุธ) อัน
ดั้งจมูก ดั้ง
ดากตะบัน ดาก
ดาดฟ้า ดาดฟ้า, แห่ง
ด่าน ด่าน
ดาบ เล่ม
ดาบส ตน
ด้าย เส้น; เรียกตามลักษณะ หรือลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น กลุ่ม เข็ด ไจ หลอด
ดารา ดวง
ดาล (กลอนประตู หน้าต่าง) ตัว, อัน
ดาว ดวง
ดาวตก, ผีพุ่งไต้ ดวง
ดาวเทียม ดวง
ดินสอ แท่ง
ดิ้ว เล่ม, อัน
ดี, ถุงน้ำดี (อวัยวะคน) ถุง
ดี (อวัยวะสัตว์) ดี
ดีปลี ดอก
ดุม (ส่วนของล้อเกวียนหรือล้อรถ) ดุม
ดุม, กระดุม, ลูกกระดุม, ลูกดุม เม็ด; สำรับ
เดือย (แกนที่ยื่นออกมา) อัน
เดือย (อวัยวะของไก่ อยู่ด้านหลังแข้ง) เดือย
แดน แดน
โดม (หลังคาแบบหนึ่ง) โดม
ไดนาโม ลูก

 

ตง (ตัวไม้เครื่องเรือน) ตัว
ต้นขั้ว ใบ; ฉบับ, เล่ม
ตรวน เส้น
ตรอก ตรอก
ตระกูล ตระกูล
ตรา (สำหรับประทับ, สำหรับเป็นเครื่องประดับ) ดวง
ตราจอง (หนังสืออนุญาตให้จับจองที่ดิน) ฉบับ
ตราชู คัน
ตราแดง (หนังสือสำคัญอนุญาตให้จับจองที่นา) ฉบับ
ตราตั้ง ฉบับ
ตราไปรษณียากร, แสตมป์ ดวง
ตราภูมิ (หนังสือคู่มือสำหรับคุ้มส่วยสาอากรและการเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น) ฉบับ
ตรายาง อัน
ตราสาร ฉบับ
ตรี (อาวุธ) เล่ม
ตรีศูล เล่ม
ตรุ (ที่ขังนักโทษ) ตรุ, แห่ง
ตลับ ใบ, ลูก; เถา (ตั้งแต่ ใบไป)
ตลับลูกปืน ตลับ
ตลาด ตลาด, แห่ง
ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ตลาดหุ้น แห่ง
ตวัก, กระจ่า, จวัก, จ่า เล่ม, อัน
ตอ ตอ
ต้อน (เครื่องมือจับสัตว์น้ำ) ต้อน
ต่อม ต่อม
ตอม่อ (ฐานรองรับสะพาน) ตอม่อ
ตอม่อ (เสา) ต้น
ตอร์ปิโด ลูก
ตะกรน (เครื่องสำหรับทอผ้าใช้อย่างกระสวย) อัน
ตะกร้อ (เครื่องดับไฟอย่างโบราณมีด้าม) คัน
ตะกร้อ (เครื่องสานรูปทรงกระบอก) ลูก
ตะกร้อ (สำหรับการกีฬา) ลูก
ตะกร้อ (สำหรับสอยผลไม้) (มีด้าม) ใบ, ปาก; อัน
ตะกร้อ, กร้อ (ใช้วิดน้ำเรือ) ใบ
ตะกรับ อัน, แผ่น
ตะกร้า ใบ, ลูก
ตะกรุด, กะตรุด ดอก
ตะกอ ตะกอ
ตะกาง, สะกาง (เครื่องดักจระเข้) ตัว
ตะกาว อัน
ตะกูด, จะกูด, จังกูด, หางเสือเรือ เล่ม, อัน
ตะเกียง ดวง
ตะเกียง (หน่อของสับปะรดหรือกล้วยไม้ประเภทหวาย) ตะเกียง
ตะเกียบ ข้าง; คู่
ตะแกรง ใบ
ตะโกก, โกก, คอม, ตะโหงก (ไม้รูปโค้งที่พาดคอวัวหรือควายสำหรับลากเลื่อน) อัน
ตะไกร, กรรไกร, กรรไตร เล่ม
ตะขอ, ขอ, ตาขอ (เครื่องสำหรับติดเครื่องแต่งกาย) ตัว; คู่
ตะขอ, ตาขอ, ขอ (เครื่องสำหรับสอย ชัก เกี่ยว) ตัว, อัน; เล่ม (ถ้ามีด้าม)
ตะขาบ, จะขาบ (เครื่องตีบอกจังหวะ; ไม้ไผ่ที่ผ่าขังปล้องแขวนไว้ตามยอดไม้สำหรับชักให้มีเสียงดังเพื่อไล่ค้างคาวเป็นต้น) อัน
ตะเข้ (ตัวไม้เครื่องเรือน; ไม้ยึดเสาเรือนหรือเสาเขื่อน) ตัว
ตะเข็บ ตะเข็บ
ตะคัน ใบ, ลูก
ตะคาก, หัวตะคาก (แง่กระดูกเชิงกรานที่อยู่ใต้บั้นเอว) ข้าง
ตะเฆ่ คัน
ตะแง้, ระแง้ ตะแง้, ระแง้
ตะบอง, กระบอง อัน, เล่ม
ตะบองเพชร, กระบองเพชร (ใบตาลที่ขมวดปลายลงอักขระ) เล่ม
ตะบัน อัน; ชุด
ตะบันไฟ อัน; ชุด
ตะบิ้ง, กระบิ้ง, บิ้ง (นาที่เป็นกระทงเล็ก ) ตะบิ้ง, กระบิ้ง, บิ้ง
ตะไบ เล่ม, อัน
ตะปลิง, เขี้ยวตะขาบ, ปลิง (เหล็กสำหรับเกาะยึดวัตถุที่แยกกันให้ติดกัน) ตัว
ตะปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, จับปิ้ง, ตับปิ้ง แผ่น, อัน
ตะปิ้งปู, จะปิ้งปู อัน
ตะปู, ตาปู ตัว, ดอก
ตะพด, ไม้ตะพด เล่ม, อัน
ตะพาน, สะพาน ตะพาน, สะพาน
ตะพานหนู (ไม้กระดานเล็กตรึงทับบนไม้เชิงกลอน) ตัว
ตะโพน ใบ, ลูก
ตะราง (ที่คุมขังนักโทษ) ตะราง
ตะล่อมข้าว ตะล่อม
ตะลุ่ม ใบ, ลูก
ตะลุมพุก อัน
ตะไล (ดอกไม้ไฟ) ดอก, วง
ตะวัน ดวง
ตะหลิว เล่ม, อัน
ตะโหงก (เครื่องจองจำ) อัน
ตะโหงก (โคนทางมะพร้าวแห้ง) อัน
ตะโหงก (ส่วนที่นูนโหนกขึ้นที่ต้นคอวัวหรืออูฐ) ตะโหงก
ตะโหงก, โกก, คอม, ตะโกก (ไม้รูปโค้งที่พาดคอวัวหรือควายสำหรับลากเลื่อน) อัน
ตั่ง ตัว
ตับ กลีบ, ตับ
ตับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, จับปิ้ง, ตะปิ้ง แผ่น, อัน
ตั๋ว ใบ
ตัวกาก (ตัวประกอบในโขนละคร) ตัว
ตั๋วเงิน ฉบับ, ใบ
ตัวตั้ง (จำนวนเลข) ตัว
ตัวโน้ต ตัว
ตัวประกอบ (คณิตศาสตร์) ตัว
ตัวปากกา ตัว
ตัวแปร (คณิตศาสตร์) ตัว
ตัวพิมพ์ ตัว
ตัวไม้ (เครื่องเรือน) ตัว
ตัวเลข ตัว
ตัวสะกด ตัว
ตัวหนังสือ ตัว
ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ตา (อวัยวะ) ตา
ตากล้า, ตาตกกล้า ตา
ตาไก่, ตางัว (โลหะ) ตัว
ตาไก่, ฟองมัน (เครื่องหมายวรรคตอน) ตัว
ตาขอ, ขอ, ตะขอ (เครื่องสำหรับติดเครื่องแต่งกาย) ตัว; คู่
ตาขอ, ขอ, ตะขอ (เครื่องสำหรับสอย ชัก เกี่ยว) ตัว, อัน; เล่ม (ถ้ามีด้าม)
ตาข่าย, ข่าย ผืน; ปาก
ต่าง (ภาชนะสำหรับบรรทุกหลังสัตว์) ต่าง
ต่างหู, ตุ้มหู (ชนิดต่าง ) ข้าง; คู่
ตางัว, ตาไก่ (โลหะ) ตัว
ตาชั่ง (แบบจีนหรือแบบคานแขวน) คัน
ตาชั่ง (แบบสปริงหรือแบบอื่น ๆ) เครื่อง
ตาตกกล้า, ตากล้า ตา
ตาตาราง, ตาราง ตา, ตาราง
ตาตุ่ม ปุ่ม
ตาเต็ง, เต็ง (เครื่องชั่งขนาดเล็กชนิดหนึ่ง) คัน
ตานกแก้ว (อวัยวะส่วนที่เป็นปุ่มกลมที่ข้อมือ) ปุ่ม
ตาน้ำ (ทางน้ำใต้ดิน) ตา; แห่ง
ตาบ (เครื่องประดับคอหรืออก) แผ่น
ตาบทิศ แผ่น
ตาปู, ตะปู ตัว, ดอก
ตามด (รูเล็ก ๆ ที่น้ำซึมออกได้) รู
ตาราง, ตาตาราง ตาราง, ตา
ตาริ้ว (แถวซึ่งตั้งเป็น ๒ แถวหรือ ๔ แถวขนานกันในริ้วกระบวนแห่เป็นต้น) แถว, สาย
ตาลปัตร เล่ม
ตาลปัตรบังเพลิง เล่ม
ตำนาน เรื่อง
ตำบล ตำบล
ตำรับ ตำรับ
ตำรา ตำรา, เล่ม, ฉบับ
ตำหนัก หลัง
ตำหนิ แห่ง
ตำแหน่ง ตำแหน่ง
ติ่ง ติ่ง
ติ่งใบหู, ติ่งหู ติ่ง, ข้าง
ติ้ว อัน
ตีน ตีน, ข้าง
ตีนคู้ ตัว
ตีนผี (เดือยใต้ท้องนาคสะดุ้งที่ยึดกับแป) ตัว
ตีนผี (ส่วนของจักรเย็บผ้าที่ใช้กดผ้าเวลาเดินจักรยกขึ้นลงได้) ตัว
ตีนเหยียด ตัว
ตึก ตึก; หลัง
ตึกแถว คูหา; แถว
ตึกระฟ้า ตึก, หลัง
ตุ๊กตา ตัว
ตุ๊กตา (ชื่อเสาที่ยันขื่อคัด) ตัว
ตุ๊กตุ่น ตัว
ตุ้งก่า (หม้อสำหรับสูบกัญชา) ใบ, ลูก
ตุ๊ดตู่ ตัว
ตุ่ม (ภาชนะใส่น้ำ) ใบ, ลูก
ตุ่ม (เม็ดที่ขึ้นตามผิวหนัง) ตุ่ม
ตุ้มหู, ต่างหู (ชนิดต่าง ) ข้าง; คู่
ตู้ (ชนิดต่าง ๆ) ตู้, ใบ, ลูก, หลัง
ตู้พระมาลัย, หีบพระมาลัย ใบ, ลูก
ตูบ (กระท่อม, ทับ) หลัง
เต็ง, ตาเต็ง (เครื่องชั่งขนาดเล็กชนิดหนึ่ง) คัน
เต็นท์ หลัง
เตา (ชนิดที่ยกไปมาได้) ใบ, ลูก
เตา (ชนิดอยู่กับที่) เตา
เต่า, เอี๊ยม ตัว, ผืน
เต้า (ตัวไม้) ตัว
เต้า (ภาชนะ) ใบ, ลูก
เต๋า, ลูกเต๋า, ลูกบาศก์ ลูก
เต่ากระสุน (คันกระสุนตอนกลางที่มีลักษณะนูนขึ้นมาหรือดามด้วยไม้ให้นูนขึ้นมา) ตัว
เต้าแคน เต้า
เต้าดินหู เต้า
เต่าทอเสื่อ (ไม้สำหรับกระแทกปอที่ใช้ทอเสื่อให้แน่น) อัน
เต้าปืน (ฐานชนวนปืนใหญ่โบราณ) เต้า
เต้ารับ (อุปกรณ์ไฟฟ้า มีรู ๒ ร หรือ ๓ รู สำหรับรับเต้าเสียบ) เต้า
เตารีด (ชนิดใส่ถ่านหรืออังไฟ) ลูก, ใบ
เตารีดไฟฟ้า อัน
เต้าเสียบ (ปลั๊กไฟ) เต้า
เต่าหับ (ไม้ที่ตีติดกับข้างเรือด้านในด้วยลูกประสักสำหรับยึดหลักแจวให้แน่น) ตัว
เติ่ง (ที่สำหรับเทลูกเต๋าในการเล่นสกา) ใบ
เตียง เตียง; หลัง (แบบมีมุ้ง)
เตียบ (ตะลุ่มปากผาย มีฝาทรงกรวยปิด) ใบ, ลูก
เตี่ยว (สำหรับคาดห่อขนมเป็นต้นแล้วกลัด) เส้น, อัน, แผ่น
เตี่ยว (สำหรับนุ่ง) ผืน
แต้ม (คะแนน) แต้ม
แตร ตัว
แตรวง วง
โตก, ขันโตก, สะโตก ใบ, ลูก
โต๊ะ ตัว
โต๊ะเท้าช้าง (ภาชนะโลหะชนิดหนึ่งคล้ายโตก) ใบ, ลูก
ไต ไต
ไต้ ลูก, เล่ม, ลำ
ไต้ฝุ่น ลูก

 

ถนน สาย
ถลกบาตร ใบ
ถ้วย ใบ, ลูก
ถ่อ (ไม้สำหรับยันแล้วดันให้เรือเคลื่อนที่ไป) ลำ, เล่ม
ถะ (พระเจดีย์แบบจีน) องค์
ถัง ใบ, ลูก
ถั่ว (ชื่อการพนันอย่างหนึ่ง) วง
ถาด (ภาชนะใส่สิ่งของ) ใบ
ถาน (ส้วมของพระ) หลัง, ห้อง
ถ่าน ก้อน; ท่อน
ถ้ำ ถ้ำ
ถ้ำชา (ภาชนะสำหรับใส่ใบชา) ใบ, ลูก
ถ้ำยาดม (ภาชนะรูปทรงกระบอกขนาดเล็ก มีส้มมือผสมเครื่องยาบรรจุภายใน ใช้ดม) ถ้ำ, ลูก
ถุง ใบ, ลูก
ถุงตะเครียว, ถุงตะเคียว ใบ, ลูก
ถุงเท้า ข้าง; คู่
ถุงน้ำดี, ดี (อวัยวะคน) ถุง
ถุงน้ำตา ถุง
ถุงมือ ข้าง; คู่
ถุงย่าม, ย่าม ใบ, ลูก
ถุงลม ถุง
ถุงสำเร็จ (ผ้าซิ่นผู้หญิงที่ตัดเย็บแบบผ้านุ่งป้าย ถุง, ตัว)
เถระ รูป, องค์
เถาวัลย์ เถา, เส้น
เถิดเทิง (การละเล่นกลองยาว) วง
แถบบันทึกภาพ, แถบวีดิทัศน์ ตลับ, ม้วน; แถบ (หมายถึงเส้นแถบบันทึกภาพ)
แถบบันทึกเสียง ตลับ, ม้วน; แถบ (หมายถึงเส้นแถบบันทึกเสียง)
แถบวีดิทัศน์, แถบบันทึกภาพ ตลับ, ม้วน; แถบ (หมายถึงเส้นแถบบันทึกภาพ)
แถลงการณ์ ฉบับ
แถว แถว
โถ ใบ, ลูก
โถเครื่องแป้ง ใบ; ชุด; เถา
โถส้วม โถ
ไถ คัน
ไถ้ (ถุงยาว ๆ สำหรับใส่เงินหรือสิ่งของ โดยมากใช้คาดเอว) ใบ

ทบวง ทบวง
ทรอมโบน ตัว
ทรัมเป็ต ตัว
ทรานซิสเตอร์ ตัว
ทฤษฎี ทฤษฎี
ทฤษฎีบท บท
ทวน (เครื่องดินเผา) อัน
ทวน (เครื่องมือช่าง) อัน
ทวน (อาวุธ) เล่ม
ทวย, คันทวย (ไม้เท้าแขน) ตัว
ทวีป ทวีป
ท่อ (ท่อน้ำ, ท่อลม) ท่อน; ท่อ
ท่อ (อวัยวะ) ท่อ
ท้อง ท้อง
ท้องแขน ข้าง
ทองคำเปลว แผ่น
ทองต้นแขน, พาหุรัด ขอน, ข้าง; คู่
ทองแท่ง, ทองลิ่ม แท่ง, ลิ่ม
ท้องน่อง ข้าง
ทองใบ (ทองคำที่แผ่ให้เป็นแผ่นบาง ๆ) แผ่น
ทองพลุ (ขนม) ก้อน, ลูก
ทองม้วน (ขนม) อัน, ม้วน; แผ่น
ทองลิ่ม, ทองแท่ง ลิ่ม, แท่ง
ทองแล่ง (ทองคำที่เอามาแล่งเป็นเส้นบาง ๆ ใช้สำหรับปักหรือทอผ้า) เส้น
ทองหยอด (ขนม) เม็ด, ลูก
ทองหยิบ (ขนม) ดอก, หยิบ
ทองอังกฤษ (โลหะชนิดหนึ่งเป็นแผ่นบาง ๆ สีคล้ายทองคำหรือสีอื่น ๆก็มีใช้สลักหรือปรุเป็นลายประดับเครื่องศพเป็นต้น) แผ่น
ทองเอก (ขนม) ชิ้น, อัน
ทอนซิล ต่อม
ทอฟฟี่ เรียกตามลักษณะหรือ ลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น เม็ด อัน ห่อ แท่ง
ท่อไอเสีย ท่อ
ทะเทียด (กลองแขกมี ๒ หน้า) ใบ, ลูก
ทะนาน (เครื่องตวงอย่างหนึ่ง) ใบ, ลูก
ทะลาย ทะลาย
ทะเล ทะเล
ทะเลทราย แห่ง
ทะเลสาบ แห่ง
ทั่ง (แท่งเหล็กสำหรับช่างใช้รองรับในการตีโลหะบางชนิดให้เป็นรูปต่าง ๆ) ตัว, อัน
ทัณฑฆาต (เครื่องหมาย) ตัว
ทัณฑนิคม (เรือนจำที่จัดเป็นนิคม) แห่ง
ทัณฑสถาน (เรือนจำประเภทหนึ่ง) แห่ง
ทัดดอกไม้ (อวัยวะ) ข้าง
ทัดทา (กระดานมีด้ามสำหรับโกยข้าวเปลือก) แผ่น, อัน
ทับ (กระท่อม, ตูบ) หลัง
ทับ (เครื่องให้จังหวะดนตรีคล้ายโทน) ใบ, ลูก
ทับเกษตร (บริเวณที่อยู่ริมเขตอาคาร, พระระเบียง) ด้าน
ทับทรวง (เครื่องประดับชนิดหนึ่ง) แผ่น
ทับแพ (กระท่อมบนแพ) หลัง
ทับหลัง ท่อน
ทัพ กอง, ทัพ
ทัพพี คัน, เล่ม, อัน
ท่า (ลักษณะท่วงทีของร่างกาย) ท่า
ทาง ทาง, สาย, เส้น
ทางด่วน สาย
ทางเท้า ทาง
ทางม้าลาย แห่ง
ทางหลวง สาย
ทาม สาย, เส้น
ทำนบ ทำนบ
ทิม (โรงแถวสำหรับเป็นที่พัก) หลัง
ที่ดิน แปลง, ผืน
ที่นอน ลูก, ผืน, แผ่น
ทุ่น ทุ่น
ทุ่นเบ็ด อัน
ทุ่นระเบิด ทุ่น, ลูก
ทุ่นอวน ลูก
ทุบทู (เครื่องบังตัวป้องกันอาวุธของโบราณชนิดหนึ่ง) แผ่น
ทูบ (ไม้แม่แคร่เกวียนที่ยื่นออกไปติดกับแอก) อัน
เทพเจ้า องค์
เทพธิดา องค์
เทพบุตร องค์
เทพารักษ์ องค์
เทริด ศีรษะ, หัว
เทวดา องค์
เทวรูป องค์
เทวสถาน หลัง; แห่ง
เทศน์, เทศนา กัณฑ์
เทอร์โมมิเตอร์ อัน
เท้า เท้า, ข้าง
เท้าแขน (ตัวไม้สำหรับค้ำยันของหนักเช่นกันสาดให้มีกำลังทรงตัวอยู่ได้) ตัว
เท้าแขน (ส่วนของเก้าอี้สำหรับวางแขน) ข้าง
เทิงบอง, เทิ้งบ้อง (กลองยาว) ชุด
เทียน เล่ม
เทียนพรรษา ต้น
เทียนอบ วง, อัน
เทือกเขา เทือก
แท็งก์น้ำ ใบ, ลูก
แท่งกราฟ แท่ง
แทตย์ ตน
แท่น (ยกพื้นรูปสี่เหลี่ยมที่ยกย้ายได้) แท่น, ที่
แท่นพิมพ์ แท่น
แท่นหมึก (ที่ฝนหมึกแท่งของจีน) อัน
โทน ใบ, ลูก
โทรทัศน์ (เครื่องรับ) เครื่อง
โทรทัศน์ (สถานีส่ง) สถานี, ช่อง
โทรเลข ฉบับ
โทรศัพท์ (เครื่อง) เครื่อง
โทรศัพท์ (ปริมาณการใช้) ครั้ง
โทรสาร (เครื่อง) เครื่อง
โทรสาร (ปริมาณการใช้) ครั้ง; แผ่น, ฉบับ
ไทยทาน, ไทยธรรม ที่, ชุด; กอง

 

ธง (ธงกระดาษ) ธง
ธง (ผืนธง) ผืน
ธง (มีคัน) คัน
ธนบัตร ฉบับ, ใบ
ธนาคาร ธนาคาร
ธนาณัติ ฉบับ, ใบ
ธนู คัน
ธมกรก (กระบอกกรองน้ำของพระสงฆ์) ใบ, ลูก
ธรณีประตู (ไม้รองรับกรอบล่างของประตู) ตัว, อัน
ธรรมจักร วง
ธรรมาสน์ ธรรมาสน์, หลัง
ธาตุ (กระดูกของผู้ตายที่เผาแล้ว) ชิ้น
ธาตุ (สาร) ธาตุ, ตัว
ธารพระกร องค์
ธำมรงค์ วง
ธูป ดอก; เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ห่อ แหนบ
ธูปบาตร (ภาชนะสำหรับเผาเครื่องหอมบูชา) ใบ
ธูปแพเทียนแพ แพ

 

นกต่อ ตัว (เป็นนก); คน (เป็นคน)
นกหวีด ตัว
นคร นคร
นพศูล กิ่ง; เล่ม
นภศูล เล่ม
นม เต้า
นมจะเข้ นม
นมไม้ อัน
นมหนู ตัว
นรก ขุม
นฤคหิต, นิคหิต, หยาดน้ำค้าง (เครื่องหมาย) ตัว
นวนิยาย เรื่อง
นวม (ใช้บุภาชนะ) อัน; ชุด
นวม (ต่อยมวย) ข้าง, คู่
นอ (สิ่งที่งอกขึ้นเหนือจมูกแรด) นอ
นอกชาน นอกชาน
น่อง (อวัยวะสัตว์ เช่น ไก่) น่อง, ข้าง, อัน
นอต ตัว
นักบวช รูป
นักบุญ (ในคริสต์ศาสนา) รูป
นักพรต รูป
นักสิทธิ์ ตน
นา แปลง, ผืน; กระบิ้ง, ตะบิ้ง, บิ้ง
นาค ตัว
นาคเบือน ตัว
นาคปัก ตัว
นาครวย ตัว
นาคสะดุ้ง ตัว
นางจรัล (เสาที่ปักเรียงรายเป็นแถว) ต้น; แถว
นางแนบ (ชื่อเสาประกอบข้างประตูปราสาทหินสำหรับรับทับหลัง) ต้น
นางฟ้า องค์
นางไม้ ตน
นางระบำ คน, นาง, ตัว
นางเรียง (เสาระเนียดที่ปักเรียงเป็นแถว) ต้น; แถว
นางอ้อม (คร่าวเสาเพนียด) ตัว
นามบัตร แผ่น
นาฬิกา เรือน
นาฬิกาแดด เรือน
นาฬิกาทราย อัน
นาฬิกาน้ำ อัน
น้ำ หยด; เรียกตามภาชนะที่บรรจุ เช่น แก้ว ตุ่ม; เรียกตามหน่วยวัดปริมาตร เช่น ซีซี ลิตร
น้ำตก แห่ง
น้ำตา หยด; สาย
น้ำตาลกรวด ก้อน
น้ำตาลงบ งบ
น้ำตาลปอนด์ ก้อน
น้ำตาลปึก ปึก, ฝา
น้ำพุ สาย; ที่, แห่ง; อ่าง
น้ำวน แห่ง
นิกาย นิกาย
นิคม นิคม
นิคหิต, นฤคหิต, หยาดน้ำค้าง (เครื่องหมาย) ตัว
นิตยสาร ฉบับ, เล่ม
นิติบุคคล ราย
นิทาน เรื่อง
นิยาย เรื่อง
นิราศ เรื่อง
นิ้ว นิ้ว
เนกไท เส้น
เนิน เนิน, ลูก
เนียน (กาบหมากทำเป็นช้อนสำหรับตักน้ำพริกจากครก, ที่สำหรับแซะหรือตักขนม) อัน
เนื้อความ เรื่อง; ตอน
เนื้อร้อง, บทเพลง, บทร้อง บท
เนื้อเรื่อง เรื่อง; ตอน
เนื้อหา ประเด็น, ข้อ
แนวรบ แนว
แนวเรือ แนว
โน้ต (ตัว) ตัว
โน้ตเพลง เพลง; แผ่น
โนรา, มโนราห์ (ศิลปะการแสดงพื้นเมืองอย่างหนึ่งของภาคใต้) ตัว; เรื่อง; คณะ; โรง
ไน อัน
ไนต์คลับ แห่ง

บทกลอน บท
บทความ เรื่อง
บทดอกสร้อย บท
บทนิยาม บท
บทพากย์ บท; ตอน
บทเพลง, บทร้อง, เนื้อร้อง บท
บทเรียน บท
บทอาขยาน บท
บรรณศาลา หลัง
บรรทัด บรรทัด
บราลี ตัว, อัน
บริคณห์สนธิ ฉบับ
บริษัทจำกัด บริษัท
บล็อก (แม่พิมพ์) ชิ้น, บล็อก
บ่อ, บ่อน้ำ บ่อ
บ้อง บ้อง
บ้องกัญชา บ้อง
บ้องไฟ, บั้งไฟ บ้อง, บั้ง; ลูก (จุดแล้ว)
บ่อน บ่อน
บ่อน้ำตา บ่อ
บอลลูน, บัลลูน ลูก
บั้ง (แถบเครื่องหมายยศทหารหรือตำรวจชั้นประทวน) บั้ง
บังกะโล หลัง
บังโกลน, บังโคลน อัน
บังตะวัน, บังสูรย์ (เครื่องบังแดด) คัน, เล่ม
บังตา บาน
บังตา (เครื่องบังตาม้า) ชุด
บังแทรก คัน, เล่ม
บังเพลิง แผ่น, อัน
บั้งไฟ, บ้องไฟ บั้ง, บ้อง; ลูก (จุดแล้ว)
บังสาด, กันสาด ด้าน, อัน
บังสูรย์, บังตะวัน (เครื่องบังแดด) คัน, เล่ม
บัณเฑาะว์ (กลองสองหน้าขนาดเล็กชนิดหนึ่ง) ใบ, ลูก
บัตร บัตร, ใบ, แผ่น
บัตรเชิญ บัตร, ใบ, แผ่น
บัตรประจำตัว ฉบับ
บัตรประชาชน ฉบับ
บัตรสนเท่ห์ ฉบับ
บัตรหมาย (หนังสือเกณฑ์ในทางราชการ) ฉบับ
บันได, กระได อัน; แห่ง
บันไดแก้ว, กระไดแก้ว ตัว
บันไดลิง, กระไดลิง อัน, สาย
บันไดเลื่อน ตัว; แห่ง
บันแถลง ตัว
บัลลังก์ (ในศาล) บัลลังก์
บัลลูน, บอลลูน ลูก
บัวตะกั่ว, ฝักบัว (สำหรับอาบน้ำ) อัน
บัวรดน้ำ ใบ, ลูก
บ่า ข้าง
บาตร ใบ, ลูก
บาทหลวง รูป
บ้าน บ้าน, หลัง
บานกบ, ข้างกบ (แผ่นกระดานที่ประกับด้านข้างช่องประตูหน้าต่างหรือเสา) แผ่น
บานกระทุ้ง บาน
บานเกล็ด เกล็ด (แต่ละเกล็ด); ช่อง, บาน
บานตู้ บาน
บานใบปรือ บาน
บานประตู บาน
บานพับ ตัว, อัน
บานเลื่อน บาน
บานหน้าต่าง บาน
บายศรี สำรับ
บายศรีต้น ต้น
บายศรีปากชาม ชุด, สำรับ
บารอมิเตอร์ ตัว, อัน
บิ้ง, กระบิ้ง, ตะบิ้ง (นาที่เป็นกระทงเล็ก ) บิ้ง, กระบิ้ง, ตะบิ้ง
บิดหล่า (เครื่องมือสำหรับเจาะไม้ชนิดหนึ่ง) เล่ม, อัน
บิวเรตต์ อัน
บึง บึง
บุ้ง (เครื่องมือสำหรับถูไม้ ทำด้วยเหล็ก) เล่ม, อัน
บุ้งกี๋, ปุ้งกี๋ ใบ, ลูก
บุรุษ คน, นาย
บุษบก หลัง
บุหรี่ มวน, ตัว; เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ซอง ห่อ หีบ
เบญจราชกกุธภัณฑ์ สำรับ
เบญจา แท่น; ชั้น; เถา
เบ็ด ตัว
เบรก, ห้ามล้อ ชุด
เบส (เครื่องดนตรี) คัน, ตัว
เบ้า เบ้า, ลูก
เบ้ากระดูก เบ้า
เบ้าขลุบ เบ้า
เบ้าตา ข้าง, เบ้า
เบาะ ใบ, ลูก
เบี้ย (เงินตรา) เบี้ย
เบี้ย (หอย; ตัวหมากรุก) ตัว
แบตเตอรี่ (ถ่านไฟฉาย) ก้อน
แบตเตอรี่ (รถยนต์) หม้อ, ใบ
แบนโจ (เครื่องดนตรี) ตัว
แบบข้อคำถาม, แบบสอบถาม ชุด
แบบแปลน แบบ; แผ่น
แบบฝึกหัด แบบฝึกหัด
แบบพิมพ์ ฉบับ; แบบ; แผ่น
แบบสอบถาม, แบบข้อคำถาม ชุด
แบลลัสต์ ตัว
โบ (ผ้าแพรหรือริบบิ้นที่ผูกเป็นรูปหูกระต่ายหรือรูปต่าง ) อัน
โบสถ์, อุโบสถ หลัง
ใบขับขี่ ใบ
ใบดาล (บานประตูหรือหน้าต่างที่ใช้ลูกดาล) บาน
ใบตอง (ที่พับ) พับ, แหนบ
ใบตอง (มีก้าน) ทาง
ใบปก, ปก, หน้าปก ใบ, แผ่น
ใบประทวน (ใบตั้งฐานันดรศักดิ์ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร) ฉบับ
บานประตู บาน
บานพับ ตัว, อัน
บานเลื่อน บาน
บานหน้าต่าง บาน
บายศรี สำรับ
บายศรีต้น ต้น
บายศรีปากชาม ชุด, สำรับ
บารอมิเตอร์ ตัว, อัน
บิ้ง, กระบิ้ง, ตะบิ้ง (นาที่เป็นกระทงเล็ก ) บิ้ง, กระบิ้ง, ตะบิ้ง
บิดหล่า (เครื่องมือสำหรับเจาะไม้ชนิดหนึ่ง) เล่ม, อัน
บิวเรตต์ อัน
บึง บึง
บุ้ง (เครื่องมือสำหรับถูไม้ ทำด้วยเหล็ก) เล่ม, อัน
บุ้งกี๋, ปุ้งกี๋ ใบ, ลูก
บุรุษ คน, นาย
บุษบก หลัง
บุหรี่ มวน, ตัว; เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ซอง ห่อ หีบ
เบญจราชกกุธภัณฑ์ สำรับ
เบญจา แท่น; ชั้น; เถา
เบ็ด ตัว
เบรก, ห้ามล้อ ชุด
เบส (เครื่องดนตรี) คัน, ตัว
เบ้า เบ้า, ลูก
เบ้ากระดูก เบ้า
เบ้าขลุบ เบ้า
เบ้าตา ข้าง, เบ้า
เบาะ ใบ, ลูก
เบี้ย (เงินตรา) เบี้ย
เบี้ย (หอย; ตัวหมากรุก) ตัว
แบตเตอรี่ (ถ่านไฟฉาย) ก้อน
แบตเตอรี่ (รถยนต์) หม้อ, ใบ
แบนโจ (เครื่องดนตรี) ตัว
แบบข้อคำถาม, แบบสอบถาม ชุด
แบบแปลน แบบ; แผ่น
แบบฝึกหัด แบบฝึกหัด
แบบพิมพ์ ฉบับ; แบบ; แผ่น
แบบสอบถาม, แบบข้อคำถาม ชุด
แบลลัสต์ ตัว
โบ (ผ้าแพรหรือริบบิ้นที่ผูกเป็นรูปหูกระต่ายหรือรูปต่าง ) อัน
โบสถ์, อุโบสถ หลัง
ใบขับขี่ ใบ
ใบดาล (บานประตูหรือหน้าต่างที่ใช้ลูกดาล) บาน
ใบตอง (ที่พับ) พับ, แหนบ
ใบตอง (มีก้าน) ทาง
ใบปก, ปก, หน้าปก ใบ, แผ่น
ใบประทวน (ใบตั้งฐานันดรศักดิ์ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร) ฉบับ
ใบปรือ (ชื่อไม้หรือปูนรูปเป็นครีบ คล้ายใบระกาติดที่ตะเข้สันหลังคาเครื่องเรือนเป็นต้น) ใบ
ใบปลิว, ใบปิด ใบ, แผ่น
ใบพัด อัน
ใบพัทธสีมา, ใบสีมา, ใบเสมา, ใบ รูปเครื่องหมายบอกเขตโบสถ์)
ใบมีดโกน ใบ
ใบระกา ใบ
ใบรับ ใบ
ใบรับรอง ฉบับ
ใบลา ฉบับ
ใบเลื่อย ใบ
ใบสั่ง ใบ
ใบสำคัญ ฉบับ
ใบสำคัญคู่จ่าย ฉบับ
ใบสีมา, ใบพัทธสีมา, ใบเสมา (รูปเครื่องหมายบอกเขตโบสถ์) ใบ
ใบสุทธิ ฉบับ, ใบ
ใบเสมา, ใบพัทธสีมา, ใบสีมา (รูปเครื่องหมายบอกเขตโบสถ์) ใบ
ใบเสร็จ ฉบับ, ใบ
ใบหุ้น ฉบับ

ปก, ใบปก, หน้าปก ใบ, แผ่น
ปกกระพอง ผืน
ปฏิทิน แผ่น; ฉบับ, อัน
ปฏิทินหลวง เล่ม
ปม ปม
ปรอท (เครื่องวัดอุณหภูมิ) อัน
ประกับ (วัตถุใช้แทนเงินปลีกทำด้วยดินเผา) อัน
ประกาศนียบัตร ฉบับ, ใบ
ประคดอก ผืน
ประคดเอว สาย, เส้น
ประคำ ลูก, เม็ด; พวง, สาย
ประโคน (เสาใหญ่ที่ปักหมายเขตแดน) ต้น
ประโคน, กระคน, รัดประคน, รัตคน, (เครื่องผูกสัปคับโยงมาล่ามรอบอกช้าง ทำด้วยเชือก) สาย, เส้น
ประแจ, กุญแจ ดอก, ลูก; แม่ (แม่กุญแจ); ชุด
ประตัก เล่ม, อัน
ประตู ประตู
ประทัด ดอก; ตับ
ประทัดลม ดอก, ลูก
ประทานบัตร ฉบับ
ประทุน หลัง
ประเทศ ประเทศ
ประภาคาร, กระโจมไฟ, เรือนตะเกียง หลัง
ประโยค ประโยค
ประสัก, ลูกประสัก, (ไม้หมุดสำหรับตรึงกงเรือใช้ต่างตะปู) ดอก, ลูก
ประหล่ำ, ปะวะหล่ำ เม็ด, ลูก; พวง, สาย, เส้น
ปรางค์ องค์
ปราสาท องค์
ปริซึม แท่ง
ปริญญาบัตร ฉบับ
ปริศนา ข้อ
ปลอก ปลอก
ปลอกนิ้วมือ, สนับนิ้วมือ ปลอก
ปล่อง ปล่อง
ปล้อง ปล้อง
ปลัก ปลัก
ปลั๊ก, ปลั๊กไฟ ตัว, ปลั๊ก, อัน
ปลาตะเพียน (เครื่องแขวนให้เด็กดู) พวง
ปลาสเตอร์ แผ่น, อัน, ชิ้น; เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง ม้วน
ปลิง, เขี้ยวตะขาบ, ตะปลิง (เหล็กสำหรับเกาะยึดวัตถุที่แยกกันให้ติดกัน) ตัว
ปลีกล้วย ปลี
ปลีแข้ง ข้าง
ปอด (อวัยวะสัตว์) ปอด; กลีบ; ชิ้น, อัน
ป้อม ป้อม
ปอยผม ปอย
ปะกน, ลูกปะกน ตัว, ลูก
ปะกำ (เชือกคล้องช้าง) เส้น
ปะกำ (ลูกตั้ง) ตัว, อัน
ปะกำ (เสาที่บากไม้เป็น ๒ ขาสำหรับคาบไม้อื่น) ตัว, อัน
ปะขาว คน
ปะติยาน (กระจัง ๒ ข้างพระราชยาน) ตัว
ปะรำ หลัง
ปะวะหล่ำ, ประหล่ำ เม็ด, ลูก; พวง, สาย, เส้น
ปะหัง (เครื่องใช้ทำด้วยไม้ไผ่ผ่าซีกขัดเป็นวงสำหรับใส่หญ้าให้วัวควายกิน) ใบ
ปัญหา ข้อ, ปัญหา, เรื่อง
ปั้น, ป้าน, (ภาชนะดินเผาสำหรับชงน้ำชา มีพวยเหมือนกา) ใบ, ลูก
ปั้นจั่น ตัว
ปันจุเหร็จ (เครื่องสวมศีรษะ) ศีรษะ, หัว, อัน
ปั้นลม, ป้านลม, (ชื่อไม้แผ่นปิดหัวแป) ตัว
ปั๊มน้ำ ตัว
ปั๊มน้ำมัน ปั๊ม
ปั๊มลม ตัว
ป่า ป่า
ปาก ปาก
ปากกา (เครื่องสำหรับหนีบของใช้) ตัว
ปากกา, ปากไก่ ด้าม
ปากคีบ อัน
ปากน้ำ แห่ง
ปากอ่าว แห่ง
ป่าช้า แห่ง
ปาท่องโก๋ ข้าง; คู่, ตัว
ปาน แห่ง
ป้าน, ปั้น, (ภาชนะดินเผาสำหรับชงน้ำชา มีพวยเหมือนกา) ใบ, ลูก
ป้านลม, ปั้นลม, (ชื่อไม้แผ่นปิดหัวแป) ตัว
ป้าย ป้าย, แผ่น
ปาร์เกต์ ชิ้น, แผ่น
ปิ่น อัน
ปิ่นโต ใบ, ลูก; เถา, สาย
ปิศาจ, ปีศาจ ตน, ตัว
ปิไส (โล่หวาย) ใบ, อัน
ปิหลั่น, วิหลั่น, (ค่ายที่ทำให้ขยับรุกเข้าไปหาข้าศึกทีละน้อย ๆ) แผง
ปี ปี
ปี่ เลา
ปี้ (กระเบื้องถ้วยหรือทองเหลืองหรือแก้วทำเป็นเครื่องหมายสำหรับใช้แทนเงินในบ่อนเบี้ย) อัน
ปีก ปีก, ข้าง; คู่
ปีกกา (กองทัพ) ข้าง; แถว
ปีกกา (เครื่องหมาย) ตัว; คู่
ปีกนก (ส่วนของหลังคาที่อยู่ใต้จั่ว) ข้าง; ตับ, ผืน
ปีกมดลูก ข้าง, ปีก
ปีกไม้ แผ่น
ปีบ, ปี๊บ ใบ, ลูก
ปี่พาทย์, พิณพาทย์ วง; ราง (พิณพาทย์ หมายถึงระนาด)
ปีศาจ, ปิศาจ ตน, ตัว
ปืน กระบอก
ปืนยา (ศรหรือหน้าไม้ที่มีลูกอาบด้วยยาพิษ) คัน
ปุ้งกี๋, บุ้งกี๋ ใบ, ลูก
ปูม (ตารางเดินเรือ) เล่ม
ปูม (สมุดปฏิทินโหร) เล่ม
เป๊ก (หมุด) ตัว
เปรต ตน, ตัว
เปล เปล
เปลญวน ปาก
เปีย, ผมเปีย, หางเปีย เปีย, หาง
เปียโน หลัง
เปี้ยว (ไม้ค้างพลู) อัน
แป ตัว
แป้น (กระดานม้านั่งรูปกลมไม่มีพนัก) อัน
แป้น (ไม้กระดานที่ติดบนหัวเสา) แผ่น
แป้น (ไม้ฐานปั้นหม้อ) แป้น
แป๊บ (ท่อน้ำ) ท่อน
แป๊บ (สิ่งสำหรับติดแทนลูกดุม) คู่
แปรก (เครื่องเกวียนหรือรถชนิดหนึ่งสำหรับประกบหัวเพลากับคานกันลูกล้อไม่ให้เลื่อนหลุด) ตัว
แปรง อัน
แปลน (แบบที่กะกำหนดไว้) แปลน
โปงลาง (เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง) ผืน
โป๊ะ (ดักปลา) ปาก, ลูก
โป๊ะ (ทุ่นทอดสะพานหรือรองเรือ) ลูก
โป๊ะไฟ ลูก, อัน
ไปยาล (เครื่องหมายวรรคตอน) ตัว
ไปรษณียบัตร แผ่น
ไปรษณียภัณฑ์ เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ชิ้น กล่อง ห่อ
ไปรษณียวัตถุ, พัสดุไปรษณีย์ เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ชิ้น กล่อง ห่อ

ผนัง ด้าน
ผม เส้น; เรียกตามลักษณะ เช่น กระจุก ปอย
ผมปลอม, วิกผม ชิ้น, อัน; หัว
ผมเปีย, เปีย, หางเปีย หาง, เปีย
ผลไม้ ผล, ลูก; ช่อ, พวง
ผลึก ก้อน, เม็ด
ผอบ ใบ, ลูก
ผัง (ไม้สำหรับถ่างผ้าที่ทอให้ตึง) อัน
ผัง, แผนผัง ผัง
ผ้า ชิ้น; ผืน; พับ;ม้วน
ผ้า (ที่ใช้นุ่ง ห่ม เป็นต้น) ผืน
ผ้ากฐิน ชุด, ไตร
ผ้ากอซ ชิ้น; เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ม้วน
ผ้าซิ่น, ซิ่น ผืน; ตัว, ถุง
ผ้าไตร ไตร
ผ้าถุง ถุง, ตัว
ผ้าทิพย์ (ผ้าที่ห้อยตรงหน้าฐานพระพุทธรูป โดยมากปั้นด้วยปูน) แผ่น
ผ้าบังสุกุล ผืน
ผ้าใบ ผืน, แผ่น
ผ้าป่า กอง, ต้น
ผ้าพันแผล ชิ้น; เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ม้วน
ผ้ายาง ผืน, แผ่น
ผาล (เหล็กสำหรับสวมหัวหมูเครื่องไถ) หัว
ผ้าไหว้ คู่
ผ้าอนามัย ชิ้น, อัน; เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง
ผ้าอังสะ ตัว, ผืน
ผิวหนัง ชั้น, แผ่น
ผี (ชนิดต่าง ๆ) ตน, ตัว
ผีพุ่งไต้, ดาวตก ดวง
ผีเสื้อ, เสื้อ, (ผีหรืออมนุษย์) ตน
ผีเสื้อน้ำ, เสื้อน้ำ, (ผีหรืออมนุษย์ที่อยู่ในน้ำ) ตน
ผีเสื้อเมือง, เสื้อเมือง ตน
ผีเสื้อยักษ์ (ยักษ์) ตน
ผึ่ง (เครื่องมือสำหรับถากไม้ชนิดหนึ่งรูปคล้ายจอบ) เล่ม
เผือก หัว
แผง แผง
แผงคอ (ผมที่สันคอม้า) แผง
แผงคอ (สำหรับติดคอเสื้อ) แผง
แผงลอย แผง
แผนก (หน่วยงาน) แผนก
แผนที่ แผ่น; เล่ม
แผนผัง, ผัง ผัง
แผนภาพ แผ่น
แผนภูมิ แผ่น
แผ่นเสียง, จานเสียง แผ่น
แผล แผล
แผลเป็น แห่ง

 

ฝน เม็ด; ห่า
ฝนทอง (เครื่องหมายที่รูปสระ) ตัว
ฝนแสนห่า (ดอกไม้ไฟ) ดอก; ต้น
ฝอยทอง (ขนม) แพ
ฝอยทอง (ดอกไม้ไฟ) ดอก; กระบอก
ฝอยทองกรอบ ก้อน, ชิ้น, แพ
ฝัก (พืช; ซอง; ปลอก) ฝัก
ฝักกุบ, กุบ, (ซองหนังใช้ในการตีทองคำเปลว) ฝัก; กุบ
ฝักแค สาย
ฝักบัว, บัวตะกั่ว, (สำหรับอาบน้ำ) อัน
ฝักเพกา ฝัก
ฝักมะขาม (ไม้ที่ตอกหรือเกาะกับเสาเรือน) อัน
ฝา (เครื่องกั้นแบ่งห้อง) ฝา
ฝา (เครื่องครอบ, เครื่องปิดภาชนะ) ฝา
ฝาย ฝาย
ฝ่าย (หน่วยงาน) ฝ่าย
ฝี หัว
เฝือก (สำหรับกั้นน้ำหรือดักปลา) ผืน
เฝือก (อุปกรณ์สำหรับดามกระดูกเป็นต้น) เฝือก
แฝก (ที่กรองเป็นตับสำหรับมุงหลังคา) ตับ
ไฝ เม็ด

พนัก พนัก
พนัง (ทำนบกั้นน้ำ) แห่ง
พนัง (แผ่นผ้าที่เย็บปิดกั้นรอบข้างที่นอนหรือหมอน) แผ่น
พนัง (แผ่นหนังที่ห้อยอยู่ข้างม้า) แผง, แผ่น
พยัญชนะ ตัว
พยางค์ พยางค์
พยาน คน, ปาก
พรม ผืน
พรรค พรรค
พรวน, กระพรวน, ลูกกระพรวน, ลูกพรวน ลูก
พรหมสูตร (สายธุรำของพราหมณ์) สาย
พระกรน้อย, ฉลองพระกรน้อย องค์
พระเกี้ยว องค์
พระโกศ องค์
พระขรรค์ (ใช้ทั่วไป) องค์; เล่ม
พระเขี้ยวแก้ว (ของพระพุทธเจ้า) องค์
พระคณาจารย์ รูป
พระเครื่อง (เครื่องเสวย) ที่
พระเครื่อง (พระพุทธรูป) องค์
พระเจ้าอยู่หัว พระองค์
พระฉาย องค์
พระฉายาลักษณ์, พระสาทิสลักษณ์ องค์
พระชฎา องค์
พระดุม องค์; สำรับ
พระตำหนัก องค์
พระทรงเมือง องค์
พระทวย (เครื่องราชูปโภคอย่างหนึ่งรูปอย่างคันทวย สำหรับรองบ้วนพระโอษฐ์ เป็นต้น) องค์
พระที่นั่ง องค์
พระแท่น องค์
พระธาตุ องค์
พระธำมรงค์ องค์
พระบฏ ผืน
พระบท (หนังสือคำเสี่ยงทาย) เล่ม
พระบรมฉายาลักษณ์ องค์
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์, พระบรมสาทิสลักษณ์ องค์
พระบรมธาตุ, พระบรมสารีริกธาตุ องค์
พระบรมราโชวาท องค์
พระบรมสาทิสลักษณ์, พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ องค์
พระบรมสารีริกธาตุ, พระบรมธาตุ องค์
พระบรมอัฐิ องค์
พระประธาน องค์
พระแผง แผง
พระพิมพ์ องค์
พระพุทธบาท รอย, องค์
พระพุทธปฏิมา, พระพุทธปฏิมากร องค์
พระพุทธรูป องค์
พระมงกุฎ องค์
พระมณฑป องค์
พระมหาปราสาท องค์
พระมังสี องค์
พระมาลา องค์
พระเมรุ องค์
พระยี่ภู่ องค์
พระราชดำรัส องค์
พระราชบัลลังก์ องค์
พระราชมนเทียร หมู่
พระราชยาน องค์
พระราชสาสน, พระราชสาส์น, พระราชสาสน์ องค์
พระราชหัตถเลขา องค์
พระราโชวาท องค์
พระลอง (ส่วนที่ประกอบนอกพระโกศ) องค์
พระวาลวิชนี, พระวาลวีชนี องค์
พระสงฆ์ รูป, องค์
พระสนม องค์ (เจ้านาย), คน
พระสังวาลพราหมณ์ องค์
พระสาง (หวี) องค์
พระสาทิสลักษณ์, พระฉายาลักษณ์ องค์
พระสุจหนี่ องค์
พระสุพรรณภาชน์ (โต๊ะเท้าช้าง) องค์
พระสุพรรณภาชน์ (ภาชนะใส่พระกระยาหาร) องค์
พระสุพรรณราช องค์
พระสุพรรณศรี องค์
พระสุหร่าย องค์
พระเสลี่ยง องค์
พระเสื้อเมือง องค์
พระแสง (ขรรค์; ดาบ; ปืน; หอก ฯลฯ) องค์
พระแส้จามรี องค์
พระอัฐิ องค์
พระอัยกี, พระอัยยิกา องค์
พระโอสถมวน องค์
พร้า เล่ม
พราย (ผี) ตน
พรายน้ำ (ผี) ตน
พรายย้ำ รอย
พราหมณ์ คน
พริก เม็ด
พริกไทย เม็ด
พรึง (ชื่อไม้ที่ใช้เป็นโครงสร้างของเรือนไทยภาคกลาง วางรอบตัวเรือน อยู่บนหัวรอด) ตัว
พรุ พรุ, แห่ง
พลสิงห์ (พนักบันไดอิฐ) ข้าง; คู่
พลอง, ไม้พลอง, ไม้ยาว เล่ม, อัน
พลอย ก้อน; เม็ด (เจียระไนแล้ว)
พลับพลา (สำหรับพระเจ้าแผ่นดิน) องค์
พลั่ว เล่ม
พลุ ดอก; ลูก; กระบอก; ตับ (พลุที่บรรจุอยู่ในกระบอก ยิงเรียงติดกันเป็นชุด)
พลุจู้จี้, พลุไม้อ้อ ดอก
พลุไทย ลูก
พลุไม้อ้อ, พลุจู้จี้ ดอก
พวงมาลัย (เครื่องบังคับเรือไฟเรือยนต์ รถยนต์) อัน
พวงมาลัย (เครื่องสำหรับช่วยพยุงคนตกน้ำ) อัน
พวงมาลัย, มาลัย, (ดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวง) พวง
พวงมโหตร, ลูกมโหตร พวง
พวงมาลา พวง
พวงหรีด, หรีด พวง, หรีด
พ้อม, กระพ้อม ใบ, ลูก
พะ, พะเพิง, เพิง, เพิงพะ เพิง, หลัง
พะเนียง (หม้อน้ำ) ใบ
พะเพิง, พะ, เพิง, เพิงพะ เพิง, หลัง
พะอง (ลำไม้ไผ่สำหรับพาดขึ้นต้นไม้ต่างบันได) อัน
พังงา (ไม้ติดหางเสือเรือสำหรับมือจับ) อัน
พัด เล่ม
พัดชัก แผง
พัดโบก (เครื่องสูงชนิดหนึ่ง) องค์
พัดยศ เล่ม
พัดรอง เล่ม
พัดลม เครื่อง, ตัว; อัน
พันธบัตร ฉบับ
พัสดุไปรษณีย์, ไปรษณียวัตถุ เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ชิ้น กล่อง ห่อ
พัสดุภัณฑ์ เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ชิ้น ห่อ หีบ
พาน พาน, ใบ, ลูก
พาย เล่ม
พาหุรัด, ทองต้นแขน ขอน, ข้าง; คู่
พิณ คัน
พิณพาทย์, ปี่พาทย์ วง; ราง (พิณพาทย์ หมายถึง ระนาด)
พิทยาธร ตน
พินทุ (เครื่องหมายจุด) จุด
พินทุอิ, พินทุ์อิ ตัว
พินัยกรรม ฉบับ
พิพิธภัณฑ์ แห่ง
พิมพ์ ชิ้น, ฝา, พิมพ์, อัน
พิมพ์เขียว แผ่น
พิมเสน เกล็ด
พิมาน, วิมาน องค์
พิสมร (เครื่องรางชนิดหนึ่ง) อัน
พีระมิด พีระมิด
พุก (เครื่องกระเบื้องที่ตรึงฝาสำหรับยึดสายไฟฟ้า) ตัว; คู่
พุก (ไม้ที่ตอกประกับรับสิ่งหนัก ๆ) ตัว
พุง พุง
พุ่มดอกไม้ พุ่ม
พุ่มเทียน พุ่ม
พู่ พู่
พู่กลิ่น พวง
พู่กัน ด้าม, เล่ม
เพชร ก้อน; เม็ด (เจียระไนแล้ว)
เพดานแข็ง แผ่น
เพดานปาก แผ่น
เพดานอ่อน แผ่น
เพทาย ก้อน; เม็ด (เจียระไนแล้ว)
เพนียด เพนียด
เพลง เพลง
เพลงยาว บท; ฉบับ
เพลา (แกนสำหรับสอดในดุมรถหรือดุมเกวียน) เพลา
เพลี้ย, เพี้ย, (เครื่องดีดฟังเสียง) คัน
เพิง, พะ, พะเพิง, เพิงพะ เพิง, หลัง
เพี้ย, เพลี้ย, (เครื่องดีดฟังเสียง) คัน
แพ แพ
โพง (ภาชนะตักน้ำในบ่อลึก ๆ) ใบ
โพงพาง ปาก
โพรง โพรง
โพล่ หาบ
ไพ่ ใบ; สำรับ
ไพ่นกกระจอก ตัว; สำรับ
ไพฑูรย์ ก้อน; เม็ด (เจียระไนแล้ว)

 

ฟองเต้าหู้ แผ่น, อัน
ฟองน้ำ (ซากสัตว์) ก้อน
ฟองน้ำ (สังเคราะห์) เรียกตามลักษณะและขนาด เช่น ชิ้น แผ่น ม้วน
ฟองมัน, ตาไก่, (เครื่องหมายวรรคตอน) ตัว
ฟัน ซี่; แถว; ชุด
ฟันเฟือง, เฟือง ตัว
ฟันยาง อัน
ฟันเลื่อย ซี่
ฟันหนู (เครื่องหมายที่รูปสระ) ตัว
ฟาก ผืน
ฟาก (ฝั่งน้ำ) ฟาก
ฟาง เส้น; ฟ่อน; กอง, ลอม
ฟายมือ ฟายมือ
ฟาร์ม ฟาร์ม
ฟิล์ม แผ่น; ม้วน
ฟิวส์ เรียกตามลักษณะ เช่น เส้น ม้วน อัน
ฟืน, ไม้ฟืน เรียกตามลักษณะ เช่น ดุ้น อัน ท่อน ชิ้น
ฟืม ฟืม
ฟูก แผ่น, ลูก, หลัง
เฟี้ยม บาน, แผ่น
เฟือง, ฟันเฟือง ตัว
เฟื่อง (สายที่ห้อยโยงประดับตามช่องหน้าต่างหรือประตู เป็นต้น) สาย
แฟ้ม (ปกสำหรับเก็บเอกสาร; กระเป๋าหิ้วสำหรับใส่เอกสาร) แฟ้ม
แฟ้ม (ภาชนะสานรูปกระสอบสำหรับใส่สิ่งของ ใช้หาบไป) ใบ
แฟลต หน่วย; หลัง, แฟลต (อาคาร)
ไฟฉาย กระบอก, อัน
ไฟแช็ก อัน
ไฟพะเนียง (ดอกไม้ไฟ) กระบอก

 

ภัตตาคาร

แห่ง
ภาคการศึกษา, ภาคเรียน ภาค
ภาคนิพนธ์ ฉบับ
ภาคเรียน, ภาคการศึกษา ภาค
ภาพ ภาพ
ภาพกาก, กาก, (ภาพเขียนที่เป็นตัวประกอบในเรื่อง) ตัว, ภาพ
ภาพยนตร์ เรื่อง; ม้วน
ภาพเลื่อน แผ่น
ภาษา ภาษา
ภาษิต ข้อ; บท
ภิกษุ รูป, องค์
ภิกษุณี รูป, องค์
ภู, เขา, ภูเขา ลูก
ภูเขาน้ำแข็ง ก้อน, ลูก
ภูต, ภูตผี ตน, ตัว
ภูษาโยง สาย

 

มกุฎราชกุมาร พระองค์
มงกุฎ (นางงาม) มงกุฎ
มงกุฎ (สำหรับพระเจ้าแผ่นดิน) องค์
มงกุฎ (หัวโขน, ละคร) ศีรษะ, หัว
มงคล (ด้ายที่ทำเป็นวง) วง
มงคลแฝด คู่
มณฑป หลัง
มณฑล (เขตปกครอง) มณฑล
มณฑลพิธี แห่ง
มดลูก มดลูก
มนต์, มนตร์ บท
มโนราห์, โนรา, (ศิลปะการแสดงพื้นเมืองอย่างหนึ่งของภาคใต้) ตัว; เรื่อง; คณะ; โรง
มรกต ก้อน; เม็ด (เจียระไนแล้ว)
มรณบัตร ฉบับ
มรสุม ลูก
มวยผม มวย, ลูก
มหัพภาค (เครื่องหมายวรรคตอน) ตัว
มหาดเล็ก คน, นาย
มหาธาตุ (พระสถูปซึ่งบรรจุพระบรมธาตุ) องค์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสมุทร มหาสมุทร
มโหระทึก ใบ, ลูก
มโหรี วง
มอญซ่อนผ้า (ชื่อการเล่นอย่างหนึ่ง) วง
มอญตีดั้ง (ดอกไม้ไฟ) ดอก
มอเตอร์ ตัว, ลูก
มอระกู่ ใบ, ลูก; ชุด
มะขามเปียก, ส้มมะขาม, (เนื้อในมะขามซึ่งใช้เป็นเครื่องปรุงอาหารให้มีรสเปรี้ยว) ปั้น, ก้อน
มัน หัว
มันสมอง, สมอง สมอง, ก้อน
มัมมี่ ศพ
มัมมี่ (สัตว์) ตัว
มัสยิด มัสยิด, หลัง
ม้า (ที่รองนั่ง, สัตว์) ตัว
ม้า (ม้าที่ขึ้นระวาง) ม้า
มาตร, มิเตอร์, (เครื่องวัด) ตัว
มาตรา มาตรา
ม่าน ผืน; คู่
ม้าม ม้าม
ม้าล่อ (แผ่นโลหะรูปคล้ายถาด) ใบ, ลูก
มาลัย, พวงมาลัย, (ดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวง) พวง
มิเตอร์, มาตร, (เครื่องวัด) ตัว, อัน
มีด เล่ม
มือ ข้าง, มือ
มือลิง (ไม้ติดข้างเรือ) มือลิง
มือสี (ไม้ยื่นออกมาจากเครื่องสีข้าว) อัน
มือเสือ (ไม้สำหรับคุ้ยตะกุยสิ่งต่าง ๆ) อัน
มุข, หน้ามุข มุข
มุขยประโยค ประโยค
มุ้ง หลัง
มุม มุม
มูลนิธิ มูลนิธิ
มู่ลี่ ผืน, ม้วน
เมฆ ก้อน; กลุ่ม
เม็ด (ตัวหมากรุก) ตัว
เม็ด, เมล็ด, (ของผลไม้) เม็ด, เมล็ด
เม็ดขนุน (ขนม) เม็ด
เม็ดพระศก (ปุ่มนูนของขมวดผมบนเศียรพระพุทธรูป) เม็ด
เม็ดมะยม (ปุ่มไขลานและตั้งเวลานาฬิกาข้อมือหรือนาฬิกาพก) เม็ด
เม็ดมะยม (ปุ่มลักษณะคล้ายเม็ดมะยมสำหรับมือจับปิดเปิดตู้หรือลิ้นชัก) เม็ด
เม็ดเลือด, เม็ดโลหิต เม็ด
เมรุ เมรุ
เมล็ด, เม็ด, (ของผลไม้) เมล็ด, เม็ด
เมาะ ใบ, ลูก
เมือง เมือง
แม่กุญแจ (ตัวกุญแจ คือเครื่องลั่นกุญแจ) แม่, ตัว
แม่ซื้อ, แม่วี ตน
แม่เตาไฟ ที่
แม่ท่า, แม่บท, (ท่าที่เป็นหลักของการรำ) ท่า
แม่น้ำ สาย
แม่บท, แม่ท่า, (ท่าที่เป็นหลักของการรำ) ท่า
แม่พิมพ์ ชิ้น, อัน
แม่ไม้ (ท่ารำและท่าต่อสู้ที่เป็นหลักในวิชากระบี่กระบองหรือมวย) กระบวน, ท่า, ไม้
แม่ย่านาง ตน
แม่แรง ตัว
แม่ลาย (ลายตอนที่เป็นประธานมีซ้ำ ๆ กันเป็นแถวไป) ตัว
แม่วี (คอกจับช้างขนาดเล็ก) คอก
แม่วี, แม่ซื้อ ตน
แม่หินบด แท่น
แม่เหล็ก ก้อน, แท่ง, อัน
โม่ โม่
โมงครุ่ม (การเล่นมหรสพอย่างหนึ่ง) ชุด, วง
โมเลกุล โมเลกุล
โมเสก ชิ้น, แผ่น
ไม้ เรียกตามลักษณะ เช่น ท่อน อัน แผ่น
ไม้ (อุปกรณ์การกีฬา) อัน
ไม้ (อุปกรณ์ใช้กับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี) อัน; คู่
ไม้กระดก, กระดานหก ชุด
ไม้กระดาน, กระดาน แผ่น
ไม้กลัด เล่ม, อัน
ไม้กวาด อัน; กำ
ไม้กากบาท (เครื่องหมาย) ตัว
ไม้กางเขน อัน
ไม้ขากลอง ข้าง; คู่
ไม้ขี้ฉ้อ (ไม้เรียวที่ปลายแตกแยกเป็น ๒ แฉก) อัน
ไม้ขีดไฟ ก้าน; กลัก; กล่อง; แผง; ห่อ
ไม้ขูด (เครื่องมือปั้น) เล่ม
ไม้คมแฝก เล่ม, อัน
ไม้คร่าว ท่อน, อัน, ตัว
ไม้ควักปูน เล่ม
ไม้ควักหู, ไม้แคะหู เล่ม
ไม้ค้อน อัน, ท่อน
ไม้คาน เล่ม, อัน
ไม้ค้ำโพ ลำ (ไม้ไผ่); ต้น (ไม้จริง)
ไม้แคะหู, ไม้ควักหู เล่ม
ไมโครฟิล์ม แผ่น, ม้วน
ไมโครโฟน ตัว
ไมโครมิเตอร์ ตัว
ไม้ง่าม (เครื่องหมาย) ตัว
ไม้ง่าม (ไม้สอยผลไม้) ลำ
ไม้จัตวา (เครื่องหมายรูปวรรณยุกต์) ตัว
ไม้จำปา ลำ
ไม้จิ้มฟัน อัน
ไม้ฉาก อัน; ชุด
ไม้เซ็น, ลูกเซ็น ชิ้น, อัน
ไม้ดัด ต้น
ไม้ตรี (เครื่องหมายรูปวรรณยุกต์) ตัว
ไม้ตะพด, ตะพด เล่ม, อัน
ไม้ตีพริก อัน
ไม้ไต่คู้ (เครื่องหมาย) ตัว
ไม้ทัณฑฆาต (เครื่องหมาย) ตัว
ไม้ที (อุปกรณ์การเขียนแบบ) อัน
ไม้เท้า อัน
ไม้โท (เครื่องหมายรูปวรรณยุกต์) ตัว
ไม้เนียน (เครื่องมือปั้น) เล่ม
ไม้เนียน (ไม้สำหรับกวดลวดเหลี่ยมภาชนะ) อัน
ไม้บรรทัด เล่ม, อัน
ไม้โปรแทรกเตอร์ (ไม้บรรทัดเล็ก ๆ มีมุมองศา) อัน
ไม้ผัด, ไม้หันอากาศ, หางกังหัน, (เครื่องหมายรูปสระ) ตัว
ไม้ฝักมะขาม (ไม้ตีหัวคน) อัน
ไม้พลอง, พลอง, ไม้ยาว เล่ม, อัน
ไม้พาย เล่ม
ไม้ฟืน, ฟืน เรียกตามลักษณะ เช่น ดุ้น อัน ท่อน ชิ้น
ไม้มลาย (เครื่องหมายรูปสระ) ตัว
ไม้ม้วน (เครื่องหมายรูปสระ) ตัว
ไม้เมตร อัน
ไม้ยมก (เครื่องหมายวรรคตอน) ตัว
ไม้ยามักการ, ยามักการ, (เครื่องหมายบังคับให้อ่านพยัญชนะควบ ใช้ในการเขียนคำบาลีสันสกฤตรุ่นเก่า) ตัว
ไม้ยาว, พลอง, ไม้พลอง เล่ม, อัน
ไม้ระแนง, ระแนง ตัว, ท่อน, อัน
ไม้เรียว อัน
ไม้ลื่น, กระดานลื่น ชุด
ไม้วา อัน
ไม้สอย (สอยผลไม้) อัน
ไม้สอย (สอยไรผม) เล่ม, อัน
ไม้สั้น (เครื่องป้องกันตัว ใส่ไว้ที่แขน) ข้าง; คู่
ไม้สีฟัน อัน
ไม้เสนียด (ไม้กดพิมพ์รักตีลาย) อัน
ไม้หน้า (เครื่องหมายรูปสระ) ตัว
ไม้หมอน ท่อน
ไม้หมุน (ท่อนไม้กลม ๆ สำหรับปาดปากสัดข้าว) อัน
ไม้หันอากาศ, ไม้ผัด, หางกังหัน, (เครื่องหมายรูปสระ) ตัว
ไม้อัด แผ่น
ไม้เอก (เครื่องหมายรูปวรรณยุกต์) ตัว
ไม้โอ (เครื่องหมายรูปสระ) ตัว

 

หงอน หงอน
หนวด เส้น; กระจุก
หน่วยกิต หน่วยกิต
หนอง (แอ่งน้ำ) หนอง
หน่อไม้ หน่อ
หนัง (หนังสัตว์) แผ่น; ผืน; ตัว
หนังตะลุง ตัว; โรง
หนังเรียด (หนังที่ทำเป็นเส้นแบน ๆเล็ก ๆ สำหรับใช้โยงเร่งเสียงโดยสอดเข้าไปกับไส้ละมานที่ถักไว้รอบ ๆ ขอบหนังทั้ง๒ หน้าของกลองเป็นต้น) เส้น
หนังสด, โขนสด ตัว; โรง
หนังสติ๊ก (เครื่องยิงทำด้วยแถบยางผูกติดกับไม้ที่เป็นง่าม) เส้น; อัน
หนังสติ๊ก (ใช้รัดของ) วง, เส้น
หนังสือ เล่ม
หนังสือ (จดหมาย) ฉบับ
หนังสือ (ราชการ) ฉบับ
หนังสือเดินทาง ฉบับ, เล่ม
หนังสือพิมพ์ ฉบับ
หนังสือเวียน, จดหมายเวียน ฉบับ; แผ่น
หนังใหญ่ ตัว; โรง
หน้า (ส่วนของศีรษะตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง; ด้านหนึ่ง ๆ ของวัตถุแบน ๆ อย่างกระดาษ) หน้า
หน้ากาก อัน
หน้าแข้ง, แข้ง ข้าง
หน้าจั่ว, จั่ว จั่ว, แผง
หน้าต่าง บาน, ช่อง, หน้า
หน้าถัง (หน้าร้านหรือโรงที่เปิดปิดด้วยกระดานเป็นแผ่น ๆ สอดเรียงเลื่อนไปตามรางที่ทำไว้) แผ่น
หน้าบัน แผง, หน้า
หน้าปก, ใบปก, ปก ใบ, แผ่น
หน้าปัด หน้าปัด, อัน
หน้าผา ด้าน, แห่ง
หนาม อัน
หน้ามุข, มุข มุข
หน้าไม้ (เครื่องยิงสัตว์) คัน
หน้าแว่น, แว่น, (เครื่องโรยขนมจีน) อัน
หมวก ใบ, ลูก
หมวกแจว (ไม้ที่สวมหัวแจว) อัน
หมวด (หน่วยงาน) หมวด
หม้อ (ภาชนะหุงต้ม) ใบ, ลูก
หมอน (เครื่องอัดดินปืนในลำกล้องให้แน่น) ก้อน
หมอน (ชนิดต่าง ๆ เช่น หมอนหนุน หมอนอิง หมอนข้าง) ใบ, ลูก
หม้อน้ำ (รถยนต์, โรงงาน) หม้อ, ลูก
หม้อแปลง, หม้อแปลงไฟ หม้อ, ลูก
หมากเก็บ ก้อน, เม็ด; ชุด
หมากเก็บ (การเล่น) ตา
หมากฝรั่ง เรียกตามลักษณะหรือลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น เม็ด แผ่น แท่ง กล่อง
หมากแยก (การเล่น) กระดาน
หมากแยก (ตัว) ตัว; ชุด
หมากรบ (การเล่น) กระดาน
หมากรบ (ตัว) ตัว; ชุด
หมากรุก (การเล่น) กระดาน
หมากรุก (ตัว) ตัว; ชุด
หมากฮอส (การเล่น) กระดาน
หมากฮอส (ตัว) ตัว; ชุด
หมาย (หนังสือราชการที่ใช้เกณฑ์เกาะกุม หรือเรียกตัว เป็นต้น) ฉบับ
หมายเลข หมายเลข
หมุด ตัว
หยก เรียกตามลักษณะ เช่น เม็ด ก้อนชิ้น แผ่น
หยวก (ลำต้นกล้วยที่ตัดแล้ว) ต้น, ท่อน
หยวก (ส่วนในหรือแกนอ่อนของลำต้นกล้วย) ท่อน
หย่อง (เครื่องรองรับสายซอสายจะเข้) อัน
หย่อง (ภาชนะสำหรับใส่หมากพลูมีรูปเหมือนถาดขอบสูง มีตีน) ใบ, ลูก
หยาดน้ำค้าง, นฤคหิต, นิคหิต, (เครื่องหมาย) ตัว
หรีด, พวงหรีด หรีด, พวง
หลอด (ชนิดต่าง ๆ) หลอด
หลัก (เสาที่ปักไว้) หลัก
หลักสูตร หลักสูตร
หลังคา (ส่วนเบื้องบนของเรือนเป็นต้น) หลังคา
หลังคาเรือน (การนับจำนวนบ้านตามทะเบียนบ้าน) หลังคาเรือน
หลัว (ภาชนะสาน) ใบ, ลูก
หลาว เล่ม
หลืบ หลืบ
หลุม หลุม
ห่วง ห่วง
ห่วงยาง ห่วง, อัน
หวด ใบ, ลูก
หวย, ลอตเตอรี่, สลากกินแบ่ง ฉบับ, ใบ
ห้วย ห้วย
หวี เล่ม
หอ (เรือนซึ่งใช้เฉพาะกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง) หอ
หอก เล่ม
ห้อง (ชนิดต่าง ๆ) ห้อง
ห้องชุด หน่วย
ห้องแถว ห้อง; แถว
หอไตร หลัง
หอประชุม หลัง
หอพัก หอ, หลัง
หอศิลป์ แห่ง
หอสมุด แห่ง
หับเผย (แผงปิดงับและเปิดค้ำขึ้นได้) แผง
หัว หัว
หัวกระสุน หัว
หัวก๊อก หัว, อัน
หัวกะโหลก, กะโหลกศีรษะ หัว, กะโหลก
หัวข้อ หัวข้อ
หัวโขน หัว, ศีรษะ
หัวใจ หัวใจ
หัวใจ, ใจ, ดวงใจ, (นามธรรม) ดวง
หัวตะคาก, ตะคาก, (แง่กระดูกเชิงกรานที่อยู่ใต้บั้นเอว) ข้าง
หัวตะโหงก (ไม้ที่นูนเป็นโหนกขึ้นมา) หัว
หัวเตาไฟ (มุมทั้ง ๔ ของแม่เตาไฟ) มุม
หัวเทียน (อุปกรณ์เครื่องยนต์) หัว; ตัว
หัวนกกระจอก (อุปกรณ์รถยนต์) ตัว
หัวนม (ของที่ทำด้วยยาง สำหรับให้เด็กเล็ก ๆ ดูด) หัว, อัน
หัวนม (อวัยวะ) หัว
หัวปลี หัว
หัวเม็ด (ปลายเสาที่กลึงเป็นรูปกลม) หัว
หัวเมือง หัวเมือง, เมือง
หัวเรื่อง หัวเรื่อง
หัวแร้ง (อุปกรณ์ใช้บัดกรีสิ่งของ) อัน
หัวหมู (ส่วนของไถ) หัว
หาง (ชนิดต่าง ๆ) หาง
ห้าง (กระท่อมที่ทำไว้เฝ้านาเฝ้าสวน) หลัง
ห้าง (สถานที่จำหน่ายสินค้า) ห้าง
ห้าง (สำหรับนั่งดักยิงสัตว์) ห้าง
หางกังหัน, ไม้ผัด, ไม้หันอากาศ, (เครื่องหมายรูปสระ) ตัว
หางปลา (ตัวไม้รูปสามเหลี่ยมสำหรับยึดตงกับรอดเป็นต้น) ตัว
หางปลา (พลั่วชนิดหนึ่ง) ด้าม, เล่ม, อัน
หางปลา, สัญญาณหางปลา, (เครื่องหมายสัญญาณตั้งอยู่บนเสาให้รถไฟแล่นเข้าออกได้) ต้น
หางเปีย, เปีย, ผมเปีย หาง, เปีย
หางเสือเรือ, จะกูด, จังกูด, ตะกูด อัน, เล่ม
หางหงส์ ตัว
หางหนู (ส่วนของแขนงช่อดอกของหมากและมะพร้าวที่ดอกตัวผู้ร่วงหมดแล้ว) เส้น, หาง
หางไหล, ไหล, (ส่วนของพืชบางอย่างเช่นบอนและบัว ซึ่งเลื้อยหรือชอนไปแตกเป็นหน่อ) ไหล
หาด หาด
หาบ หาบ
ห้ามล้อ, เบรก ชุด
หิ้ง หิ้ง
หิด เม็ด
หิน ก้อน
หิรัญบัฏ (แผ่นเงินที่จารึกราชทินนามสำหรับพระราชทาน แก่พระสงฆ์และขุนนางผู้ใหญ่) แผ่น
หีบ ใบ, ลูก
หีบพระมาลัย, ตู้พระมาลัย ใบ, ลูก
หีบเพลงชัก เครื่อง, ตัว
หีบเพลงปาก อัน
หีบศพ ใบ, ลูก, หีบ
หีบเสียง เครื่อง
หีบห่อ เรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ชิ้น ห่อ หีบ ลัง
หุ่น ตัว
หุ้น หุ้น
หุบเขา, หุบผา, หุบเหว แห่ง
หู หู
หูก เครื่อง
หูกระต่าย (ผ้าผูกคอทำเป็นรูปหูกระต่าย) อัน
หูช้าง (ชื่อขนม) แผ่น, อัน
หูช้าง (ชื่อฉากซึ่งเป็นเครื่องมือวัดมุมของช่างไม้) อัน
หูช้าง (แผ่นกระจกหรือพลาสติกที่รถยนต์เป็นรูปคล้ายหูช้าง) แผ่น, อัน
หูช้าง (แผ่นกระดานที่ทำเป็นรูปฉากหรือพัดด้ามจิ้วสำหรับติดกับมุมสิ่งของ) แผ่น, อัน
หูช้าง (ไม้สำหรับค้ำยันชายคา) แผ่น, ตัว
หูด เม็ด
หูโทรศัพท์ อัน
หูฟัง (สำหรับแพทย์) อัน
หูฟัง (สำหรับฟังเพลงเป็นต้น) อัน
เหงา (ชื่อลายกระหนกตัวแรก) ตัว
เหงาปั้นลม ตัว
เห็ด ดอก
เหงือก เหงือก
เหนียง (เนื้อหรือหนังที่ห้อยอยู่บริเวณคอสัตว์บางชนิด) เหนียง
เหนียง (สายป่าน) เหนียง
เหมือง เหมือง
เหยือก ใบ
เหรียญ เหรียญ, อัน
เหล็กใน อัน
เหล็กส่ง อัน
เหล็กเส้น เส้น
เหล็กหมาด (เครื่องมือสำหรับไชวัตถุให้เป็นรูเล็ก ๆ) อัน
เหว เหว
แห ปาก
แหนบ (ของที่ระลึกเป็นเครื่องประดับสำหรับเสียบปากกระเป๋าบนของเสื้อนอก) อัน
แหนบ (ซองบรรจุกระสุนปืนเป็นต้น) แหนบ
แหนบ (สิ่งที่ใช้สำหรับถอนหนวดถอนคิ้ว เป็นต้น) อัน
แหนบรถยนต์ แผ่น; ชุด
แหม (ปลอกรัดสิ่งของ) วง
แหยม (ปอยผมที่เอาไว้เป็นกระจุกบนหัวนอกจากจุก) แหยม
แหลน (เครื่องกีฬา) เล่ม
แหลน (เครื่องมือใช้แทงปลา) เล่ม
แหลม (ส่วนใดส่วนหนึ่งของแผ่นดินที่ยื่นออกไปในน้ำเช่น ในทะเล มหาสมุทร) แหลม
แหวน (เครื่องประดับสำหรับสวมนิ้ว) วง
แหวน (โลหะหรือแผ่นหนังเป็นต้นที่ทำสำหรับรองเพื่อกันสึกหรอหรือให้กระชับแน่น) ตัว, อัน
โหล ใบ
ไห ใบ, ลูก
ไหม เส้น; เรียกตามลักษณะ หรือลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น กลุ่ม ม้วน หลอดเข็ด ไจ
ไหล, หางไหล, (ส่วนของพืชบางอย่างเช่นบอนและบัว ซึ่งเลื้อยหรือชอนไปแตกเป็นหน่อ) ไหล
ไหล่ ไหล่, ข้าง
ไหล่เขา แห่ง
ไหล่ถนน, ไหล่ทาง ข้าง
ไหล่ทวีป แห่ง

อกไก่ (ไม้เครื่องเรือนที่พาดบนเสาดั้งเป็นสันหลังคา) ตัว
อกเลา (ไม้ที่เป็นสันทาบอยู่ที่บานประตูหรือหน้าต่างแบบโบราณ) ตัว
องก์ องก์
องค์กฐิน องค์
องค์กร องค์กร
องค์การ องค์การ
องศา องศา
อณู อณู
อนุทิน เล่ม
อนุมาตรา อนุมาตรา
อนุสัญญา ฉบับ
อนุสาวรีย์ แห่ง
อภิรุม (ฉัตรเครื่องสูง) องค์
อรรธจันทร์, อัฒจันทร์, (ชั้นวางของ) อัน
อรรธจันทร์, อัฒจันทร์, (ที่ตั้งพระพุทธรูปสำหรับบูชา) หลัง
อรรธจันทร์, อัฒจันทร์, (ที่นั่งเป็นขั้น ๆ สำหรับดูการแสดง มีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม) อรรธจันทร์, อัฒจันทร์
อรรธจันทร์, อัฒจันทร์, (บันไดพระราชวังหรือปราสาทหิน) แห่ง; ด้าน
อรหัน (ชื่อสัตว์ในนิยาย) ตัว
อรหันต์ องค์
อวน (ชนิดต่าง ๆ) ปาก
อสุรกาย ตน
อสูร ตน
อเส (ตัวไม้ยึดเสาส่วนบนของเรือน, ไม้ยึดหัวกงเรือ) ตัว
ออร์แกน หลัง, เครื่อง, ตัว
อะตอม อะตอม
อักขระ ตัว
อักษร (ตัวหนังสือ) ตัว
อักษรสาส์น, อักษรสาสน ฉบับ
อัครชายา องค์
อัครมเหสี องค์
อัครสมณทูต รูป
อังกะลุง ตัว, ตับ; ชุด
อังกะลุงราว ราว
อังกุศ (ขอช้าง) คัน, เล่ม
อังสะ ตัว
อัจกลับ (โคมอย่างหนึ่งทำด้วยทองเหลือง) ช่อ, ดวง, พวง
อัญประกาศ (เครื่องหมายวรรคตอน) ตัว (แยกแต่ละตัว); คู่
อัฐบริขาร ชุด
อัฒจันทร์, อรรธจันทร์, (ชั้นวางของ) อัน
อัฒจันทร์, อรรธจันทร์, (ที่ตั้งพระพุทธรูปสำหรับบูชา) หลัง
อัฒจันทร์, อรรธจันทร์, (ที่นั่งเป็นขั้น ๆ สำหรับดูการแสดง มีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม) อัฒจันทร์, อรรธจันทร์
อัฒจันทร์, อรรธจันทร์, (บันไดพระราชวังหรือปราสาทหิน) แห่ง; ด้าน
อัฒภาค (เครื่องหมายวรรคตอน) ตัว
อับ (ตลับ) ใบ, ลูก
อัปสร นาง
อัศเจรีย์ (เครื่องหมายวรรคตอน) ตัว
อากรแสตมป์ ดวง
อาคาร หลัง
อาคารชุด หน่วย
อ่าง ใบ, ลูก
อ่างเก็บน้ำ อ่าง
อ่างอาบน้ำ อ่าง
อาชญาบัตร ฉบับ
อาณาจักร อาณาจักร
อาณานิคม อาณานิคม
อานม้า อาน; ชุด
อานรถ อาน
อ่าว อ่าว
อาศรม หลัง
อาเศียรวาท บท
อาสน์สงฆ์ ที่
อาสนะ ผืน, ที่
อำเภอ อำเภอ
อิฐ ก้อน, แผ่น
อินทขีล หลัก
อินทรธนู (เครื่องประดับบ่า) แผง, อัน
อินทรธนู (ชื่อลายขอบที่เป็นกระหนก) ช่อ
อิเล็กโทน เครื่อง, ตัว, หลัง
อีขีดอีเขียน (การเล่น) ตา
อีจู้, กระจู้, จู้ ใบ, ลูก
อีดำอีแดง (หีบมีลิ้นสีดำและแดงสำหรับเล่นการพนันอย่างหนึ่ง) ใบ
อีตัก (การเล่น) ตา
อีเต้อ (เครื่องมือสำหรับขุดของแข็งหรือหินเป็นต้น) เล่ม
อีแปะ, กะแปะ, (เงินปลีกโบราณ) อัน
อีหลัดถัดทา วง
อุกกาบาต ก้อน, ลูก
อุณหิส (กรอบหน้า) วง
อุณาโลม (เครื่องหมาย) ตัว
อุณาโลม (เครื่องหมายหน้าหมวก) อัน
อุดเตา (เตารีด) ใบ, ลูก
อุทยาน แห่ง
อุบะ ขา; พวง
อุโบสถ, โบสถ์ หลัง
อุปราช องค์
อุมงค์, อุโมงค์ อุโมงค์
อุลกมณี ก้อน; เม็ด (เจียระไนแล้ว)
อู่ อู่
อูด (เครื่องที่ทำให้ว่าวมีเสียงดังเมื่อถูกลมพัด) อัน, ตัว
เอกอัครสมณทูต รูป
เอ็น, เส้นเอ็น ท่อน, เส้น
เอี๊ยม, เต่า ตัว, ผืน
แอก อัน, ตัว
แอ่ง แอ่ง
แอมมิเตอร์ ตัว, อัน
โอ (ภาชนะเครื่องเขินรูปคล้ายขัน) ใบ, ลูก; เถา
โอ่ง ใบ, ลูก
โอห์มมิเตอร์ ตัว, อัน

 

ฮวงซุ้ย, ฮวงจุ๊ย ฮวงซุ้ย, ฮวงจุ๊ย
เฮลิคอปเตอร์ เครื่อง, ลำ
โฮเต็ล โฮเต็ล
ไฮโกรมิเตอร์ ตัว, อัน
ไฮโดรมิเตอร์ ตัว, อัน

 


อ้างอิง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา